VAL 2022: Ny metod ska ge expressväg till domstolen

2022 07 19

Regeringen tycker att det tar för lång tid att lagföra misstänkta brottslingar.

Därför vill man nu korta ned tiden från det att en person grips till det att samma person får höra beslut om eventuell påföljd i domstolen, rapporterar Sveriges Radio.

Testats på olika platser

Den metod som regeringen planerar att implementera för att öka på lagföringstakten har redan testats på olika platser i Sverige.

Men nu anser Socialdemokraterna att tiden är mogen att införliva systemet i hela landet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kommer därför att gå vidare med förslaget.

Förkortad handläggningstid

Regeringen kommer under tisdagen att lämna in propositionen till riksdagen,

– Det har varit en stor framgång sedan man kört det här systemet i Stockholm sedan 2018, säger Morgan Johansson till SR.

Enligt justitieministern har handläggningstiden för ärendet minskat från 20 veckor till 6-7 veckor.

– Jag tror att det det har en förebyggande effekt, säger han.

Brotten som omfattas

Alla brott kommer dock inte att innebära en expressfil till rättssalen. 

Det rör sig om den typ av brottslighet som inte kräver omfattande utredningsarbete.

Till exempel narkotikabrott, olovlig körning eller rattfylleri.

Den misstänkta ska också vara över 18 år och brottet får ge max tre år i fängelse, förtydligar Polismyndigheten på sin hemsida.

Metoden är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården där alla myndigheter samverkar i hela lagföringskedjan med det gemensamma målet snabb prövning, framhåller myndigheten.

Kan boka tid vid gripandet

Processen ska gå till så att polisen utreder brottet omedelbart så att domstolen kan hantera ärendet snabbare.

Det kan till och med gå så fort att den misstänkta kan få en domstolstid redan i samband med själva gripandet, uppger SR.

– Att brott möts av en snabb reaktion från samhället är viktigt både för människors trygghet och för deras förtroende för rättsväsendet, framhäver regeringen.

Farhåga: ökad belastning

En farhåga i sammanhanget har varit att snabbfilen ska öka belastningen på domstolarna i Sverige.

Men Johansson menar att domstolsväsendet har fått tillräckligt med resurser för att möta omställningen.

– Det är till och med så att en del av de här myndigheterna har fått mer än vad de har begärt, säger han till radion.

Metoden planeras att tas i bruk på nationell nivå 1 januari 2023.

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet

Text: Redaktionen