VAL 2022: Nobbar SD:s asylförslag

2022 09 01

Sverigedemokraterna vill se skärpta asylregler i Sverige.

På en pressträff under onsdagen lade partiet fram 30 förslag som syftar till att strama åt invandringen rejält. SD:s mål är att Sverige ska ha Europas lägsta invandring.

– Det här skulle innebära nära noll asylinvandring, sa partiledaren Jimmie Åkesson (SD).

Enligt Åkesson motsvarar SD:s kravlista saker som partiet diskuterat med M, KD och L.

Ett av kraven är att det ska bli möjligt att vägra ge asyl till den som själv skapat sina asylskäl. Det kan till exempel handla om personer som konverterat eller uppgett sexuell läggning som anledning till flykt.

”Hårresande”

Förslaget fick Centerpartiets Annie Lööf att ryta ifrån.

– Det är hårresande att SD kräver att det ska bli svårare att få asyl för de som förföljs för att de är homosexuella eller av religiösa skäl. Det är både oansvarigt och oanständigt. Passerar de er medmänskliga gräns nu då, L och Kd? skrev hon på Twitter.              

Nu svarar Kristdemokraternas Ebba Busch.

Hon ställer sig inte bakom SD:s förslag.

– Personer som konverterat till en annan tro och/eller kommer ut som HBT+person och på grund av detta riskerar död eller tortyr i sitt hemland har självklart rätt att få asyl i Sverige, skriver hon i ett inlägg på Twitter.

M och L instämmer

Tidigare har även Ulf Kristersson (M) och Johan Pehrson (L) kommenterat SD:s utspel.

–  Det är en självklarhet för oss liberaler att Sverige ska kunna ge skydd åt hbtqi-personer och troende som hotas av förföljelse. Detta är inget vi kompromissar om, skriver Johan Pehrson på sina sociala medier.

Ulf Kristersson instämmer i Pehrsons resonemang.

– Jag och Moderaterna kompromissar aldrig om att hbtq-personer ska få asyl i Sverige om de förföljs i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning. Dessutom är Moderaternas linje att hbtq-personer ska prioriteras i kvotflyktingsystemet, framhåller M-ledaren.

Han betonar dock att SD:s förslag ”handlar det om att motverka fusk i systemet”.

– Med det sagt har vi inte sagt ja till någon av de konkreta punkter SD presenterat idag, skriver Kristersson.

Samtliga SD-förslag

 • Sverige måste fullt ut införa en skyldighet för asylsökande att styrka sina asylskäl.
 • Det måste bli möjligt att vägra ge asyl till den som själv skapat sina asylskäl.
 • Skyddsstatus måste göras tidsbegränsat, så man kan vägra att förnya det.
 • Återkallelse av skyddsstatus måste göras tvingande i samtliga fall i EU-rätten.
 • Möjligheten att vägra alternativ skyddsstatus vid brottslighet måste införas.
 • Möjligheten att avvisa flyktingar vid brottslighet måste införas.
 • Rätten till familjeåterförening inom hushållsgemenskapen skall avskaffas.
 • PUT skall avskaffas.
 • Uppehållstillståndstiden för anhöriga skall ned till minimum: ett år.
 • Alternativt skyddsbehövandes rätt till socialt stöd skall begränsas.
 • Bestämmelser om implicit återtagande av asylansökan måste införas.
 • Bestämmelser om asylsökandes skyldigheter måste införas fullt ut.
 • Rätten till offentligt bekostat rättsligt ombud och bistånd skall begränsas.
 • Påskyndade, gräns- och transitförfarande skall införas i svensk rätt.
 • Bestämmelserna om första asylland och säkra tredjeländer skall införas fullt ut.
 • Bestämmelserna om europeiska säkra tredjeländer skall införas.
 • En kortare besvärstid skall införas i asylärenden.
 • Asylsökandes rörelse- och bosättningsfrihet skall begränsas.
 • Möjligheten att taga asylsökande i förvar skall förtydligas och skärpas.
 • Förvarstagnas rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde skall begränsas.
 • Villkoren för asylsökande att ta emot förmåner skall skärpas.
 • Asylsökande skall bli återbetalningsskyldiga om de ljugit om sina tillgångar.
 • Alla möjligheter att inskränka förmåner för asylsökande skall införas.
 • Rätten till rättsligt bistånd och biträde vid överklagan skall begränsas.
 • Alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening skall avskaffas.
 • Definitionen av familjen skall begränsas till EU:s striktaste definition.
 • En 21-årsgräns skall införas fullt ut vid familjeåterförening.
 • Försörjningskraven skall skärpas: både inkomst och sjukförsäkring.
 • Krav på integrationsåtgärder för familjeåterförening skall införas i lag.
 • Möjligheten till familjeåterförening vid nyetablerade relationer skall avskaffas.
 • Källa: Sverigedemokraterna

Foto: Kristdemokraterna, Axel Adolfsson Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna

Text: Redaktionen