VAL 2022: Nobbar SD:s asylförslag

2022 09 01

Sverigedemokraterna vill se skärpta asylregler i Sverige.

På en pressträff under onsdagen lade partiet fram 30 förslag som syftar till att strama åt invandringen rejält. SD:s mål är att Sverige ska ha Europas lägsta invandring.

– Det här skulle innebära nära noll asylinvandring, sa partiledaren Jimmie Åkesson (SD).

Enligt Åkesson motsvarar SD:s kravlista saker som partiet diskuterat med M, KD och L.

Ett av kraven är att det ska bli möjligt att vägra ge asyl till den som själv skapat sina asylskäl. Det kan till exempel handla om personer som konverterat eller uppgett sexuell läggning som anledning till flykt.

”Hårresande”

Förslaget fick Centerpartiets Annie Lööf att ryta ifrån.

– Det är hårresande att SD kräver att det ska bli svårare att få asyl för de som förföljs för att de är homosexuella eller av religiösa skäl. Det är både oansvarigt och oanständigt. Passerar de er medmänskliga gräns nu då, L och Kd? skrev hon på Twitter.              

Nu svarar Kristdemokraternas Ebba Busch.

Hon ställer sig inte bakom SD:s förslag.

– Personer som konverterat till en annan tro och/eller kommer ut som HBT+person och på grund av detta riskerar död eller tortyr i sitt hemland har självklart rätt att få asyl i Sverige, skriver hon i ett inlägg på Twitter.

M och L instämmer

Tidigare har även Ulf Kristersson (M) och Johan Pehrson (L) kommenterat SD:s utspel.

–  Det är en självklarhet för oss liberaler att Sverige ska kunna ge skydd åt hbtqi-personer och troende som hotas av förföljelse. Detta är inget vi kompromissar om, skriver Johan Pehrson på sina sociala medier.

Ulf Kristersson instämmer i Pehrsons resonemang.

– Jag och Moderaterna kompromissar aldrig om att hbtq-personer ska få asyl i Sverige om de förföljs i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning. Dessutom är Moderaternas linje att hbtq-personer ska prioriteras i kvotflyktingsystemet, framhåller M-ledaren.

Han betonar dock att SD:s förslag ”handlar det om att motverka fusk i systemet”.

– Med det sagt har vi inte sagt ja till någon av de konkreta punkter SD presenterat idag, skriver Kristersson.

Samtliga SD-förslag

 • Sverige måste fullt ut införa en skyldighet för asylsökande att styrka sina asylskäl.
 • Det måste bli möjligt att vägra ge asyl till den som själv skapat sina asylskäl.
 • Skyddsstatus måste göras tidsbegränsat, så man kan vägra att förnya det.
 • Återkallelse av skyddsstatus måste göras tvingande i samtliga fall i EU-rätten.
 • Möjligheten att vägra alternativ skyddsstatus vid brottslighet måste införas.
 • Möjligheten att avvisa flyktingar vid brottslighet måste införas.
 • Rätten till familjeåterförening inom hushållsgemenskapen skall avskaffas.
 • PUT skall avskaffas.
 • Uppehållstillståndstiden för anhöriga skall ned till minimum: ett år.
 • Alternativt skyddsbehövandes rätt till socialt stöd skall begränsas.
 • Bestämmelser om implicit återtagande av asylansökan måste införas.
 • Bestämmelser om asylsökandes skyldigheter måste införas fullt ut.
 • Rätten till offentligt bekostat rättsligt ombud och bistånd skall begränsas.
 • Påskyndade, gräns- och transitförfarande skall införas i svensk rätt.
 • Bestämmelserna om första asylland och säkra tredjeländer skall införas fullt ut.
 • Bestämmelserna om europeiska säkra tredjeländer skall införas.
 • En kortare besvärstid skall införas i asylärenden.
 • Asylsökandes rörelse- och bosättningsfrihet skall begränsas.
 • Möjligheten att taga asylsökande i förvar skall förtydligas och skärpas.
 • Förvarstagnas rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde skall begränsas.
 • Villkoren för asylsökande att ta emot förmåner skall skärpas.
 • Asylsökande skall bli återbetalningsskyldiga om de ljugit om sina tillgångar.
 • Alla möjligheter att inskränka förmåner för asylsökande skall införas.
 • Rätten till rättsligt bistånd och biträde vid överklagan skall begränsas.
 • Alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening skall avskaffas.
 • Definitionen av familjen skall begränsas till EU:s striktaste definition.
 • En 21-årsgräns skall införas fullt ut vid familjeåterförening.
 • Försörjningskraven skall skärpas: både inkomst och sjukförsäkring.
 • Krav på integrationsåtgärder för familjeåterförening skall införas i lag.
 • Möjligheten till familjeåterförening vid nyetablerade relationer skall avskaffas.
 • Källa: Sverigedemokraterna

Foto: Kristdemokraterna, Axel Adolfsson Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen