VAL 2022: Historisk satsning på ny kärnkraft

2022 06 01

Moderaterna vill genomföra en historisk stor satsning på kärnkraft.

Partiet vill tillföra  400 miljarder kronor i gröna kreditgarantier för att bygga ut ny kärnkraft för att bemöta det ökade elbehovet och de ökade elpriserna.

Moderaterna framhäver även att förslaget syftar till att klara den gröna omställningen.

– Dagen är här. Nu presenterar vi planen för hur ny kärnkraft ska bli verklighet i Sverige. Det är dags att ge kärnkraften de politiska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att nya reaktorer ska komma på plats. Det arbetet kan starta redan i höst. För klimatets och din plånboks skull, kommenterar partiet.

Hela listan

  • Enligt Moderaterna bör följande göras:
  • Ge ekonomiskt stöd till kärnkraften genom gröna kreditgarantier på 400 miljarder kronor.
  • Ge kärnkraften ekonomisk kompensation för att den ger stabilitet i elsystemet.
  • Gör staten skyldig att ge skadestånd om politiken stänger ned kärnkraften i förtid.
  • Staten ska ta hela kostnadsökningen under konstruktionstiden om politiken inför nya säkerhetskrav.
  • Tillåt ny kärnkraft i hela Sverige, inte bara på dagens tre tillåtna platser.
  • Ta bort förbudet mot fler än max 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige.
  • Ändra målet om 100% förnybart till fossilfritt så att även kärnkraften får vara med.

Vill få bort osäkerheten

– Vi vill iklädda staten skadeståndsansvar om en senare politisk majoritet vill lägga ner kärnkraften. Detta skulle få bort osäkerheten att investera i ny kärnkraft, säger Carl-Oskar Bohlin, närings- och energipolitisk talesperson i samband med att förslaget presenteras på en pressträff.

Kan bli verklighet vid maktskifte

Om det blir maktskifte i höst kan Sverige styras av fyra partier som är överens om att satsa på kärnkraft. 

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har tagit ställning för nya reaktorer.

– För första gången på över 40 år kan vi få en regering som inte paralyseras av energipolitiken, säger M-ledaren Ulf Kristersson.

Foto: Moderaterna

Text: Redaktionen