VAL 2022: Centern kan svänga

2021 08 17

Med ett år till valet ökar sannolikheten för oväntade skiften i politiken och Centern kan komma att överraska många väljare.

Såväl regeringsalternativen som partiernas sakpolitiska riktning kan tyckas bergfasta för många väljare och inte minst efter regeringskrisen när fyra partier gick samman och röstade nej till Löfven strax före sommaruppehållet. Löfven omvaldes dock med knapp marginal:

🔸 JA/AVSTÅ-sidan: S, MP, C, V

🔸 NEJ-sidan: M, KD, SD, L

Men jag erfar att Centerpartiet kommer att förvåna en hel del väljare.

ANALYS

Flera händelser har indikerat att en rörelse är på gång i Centern:

◾1, I samband med turerna vid regeringskrisen meddelade plötsligt Centern att man lämnar Januarisamarbetet och går i vad partiet betecknar som konstruktiv opposition.

◾2, Partiet avser att lägga egen budget i höst.

Punkt tre viktigast

Framförallt kan punkt 3 få större påverkan än många anar:

◾3, Centern har om och om igen betonat att partiet ligger i mitten i svensk politik och är öppet för samarbete med både S-MP-sidan och M-KD-L-sidan. Detta avfärdas ofta av olika aktörer vilket talar för att Centern lär agera än tydligare i den frågan.

Irritation inom C

Inom Centern finns en irritation över att partiet ofta sorteras in med S-MP-V-sidan när de olika regeringsalternativen staplas upp med procent och mandat i opinionsmätningarna. Det är inte uteslutet att uppdelningen av partierna i olika regeringsalternativ kan uppdateras i höst – Centerns positionering är inte självklar och mediebolagen har gjort olika.

Men det finns något annat som i praktiken lär bli ännu mer tydligt i höst och det är Centerns profilering av sakpolitiken – den lär svänga till höger i flera frågor.

Ny profilering

En närmare förklaring är att S-MP-C-L-samarbetet gjort att S svängt lite till höger under mandatperioden och C-L lite till vänster. I alla fall när det gäller mediebilden. I praktiken är sakpolitiken till stora delar likvärdig med tiden före 2018 men man har inte kunnat profilera alla delar lika tydligt. På den punkten blir det nu skillnad.

Samverkan med M-KD-L

Centern lär profilera sig självständigare i höst och ökat samarbete med M-KD-L kan väntas inom flera politikområden:

✅ Brottsligheten

✅ Utrikespolitiken

✅ Försvaret

✅ Landsbygden

✅ Jakt & Fiske

✅ Arbetsmarknad

✅ Företagande

✅ Vård & Omsorg

C nära SD i flera frågor

Ökat samarbete med M-KD-L och i viss mån även med SD, på så sätt att C-SD kan rösta lika, är i själva verket ingen svängning då de fyra gamla allianspartierna i årtionden haft liknande politik. Och även SD ligger i en rad sakfrågor – inte minst de som nämns ovan – mycket närmare Centern än många kanske tror.

Centern lär utvärdera noga vilka sakfrågor man väljer att samarbeta med M-KD-L om då partiet inte vill tappa nytillkomna väljare.

Vågmästare

Det som främst talar för en Centersvängning – som rent sakpolitiskt som sagt inte är någon sväng men däremot mediebildsmässigt och partistrategiskt, vilket ofta uppmärksamma allra mest av väljarna – är att partiet då kan distansera sig från Socialdemokraterna med ambitionen att utkristallisera sig som ett möjligt vågmästarparti.

Foto: Sveriges Riksdag resp. Centern

[yop_poll id="496"]