VAL 2022: Centern kan svänga

2021 08 17

Med ett år till valet ökar sannolikheten för oväntade skiften i politiken och Centern kan komma att överraska många väljare.

Såväl regeringsalternativen som partiernas sakpolitiska riktning kan tyckas bergfasta för många väljare och inte minst efter regeringskrisen när fyra partier gick samman och röstade nej till Löfven strax före sommaruppehållet. Löfven omvaldes dock med knapp marginal:

🔸 JA/AVSTÅ-sidan: S, MP, C, V

🔸 NEJ-sidan: M, KD, SD, L

Men jag erfar att Centerpartiet kommer att förvåna en hel del väljare.

ANALYS

Flera händelser har indikerat att en rörelse är på gång i Centern:

◾1, I samband med turerna vid regeringskrisen meddelade plötsligt Centern att man lämnar Januarisamarbetet och går i vad partiet betecknar som konstruktiv opposition.

◾2, Partiet avser att lägga egen budget i höst.

Punkt tre viktigast

Framförallt kan punkt 3 få större påverkan än många anar:

◾3, Centern har om och om igen betonat att partiet ligger i mitten i svensk politik och är öppet för samarbete med både S-MP-sidan och M-KD-L-sidan. Detta avfärdas ofta av olika aktörer vilket talar för att Centern lär agera än tydligare i den frågan.

Irritation inom C

Inom Centern finns en irritation över att partiet ofta sorteras in med S-MP-V-sidan när de olika regeringsalternativen staplas upp med procent och mandat i opinionsmätningarna. Det är inte uteslutet att uppdelningen av partierna i olika regeringsalternativ kan uppdateras i höst – Centerns positionering är inte självklar och mediebolagen har gjort olika.

Men det finns något annat som i praktiken lär bli ännu mer tydligt i höst och det är Centerns profilering av sakpolitiken – den lär svänga till höger i flera frågor.

Ny profilering

En närmare förklaring är att S-MP-C-L-samarbetet gjort att S svängt lite till höger under mandatperioden och C-L lite till vänster. I alla fall när det gäller mediebilden. I praktiken är sakpolitiken till stora delar likvärdig med tiden före 2018 men man har inte kunnat profilera alla delar lika tydligt. På den punkten blir det nu skillnad.

Samverkan med M-KD-L

Centern lär profilera sig självständigare i höst och ökat samarbete med M-KD-L kan väntas inom flera politikområden:

✅ Brottsligheten

✅ Utrikespolitiken

✅ Försvaret

✅ Landsbygden

✅ Jakt & Fiske

✅ Arbetsmarknad

✅ Företagande

✅ Vård & Omsorg

C nära SD i flera frågor

Ökat samarbete med M-KD-L och i viss mån även med SD, på så sätt att C-SD kan rösta lika, är i själva verket ingen svängning då de fyra gamla allianspartierna i årtionden haft liknande politik. Och även SD ligger i en rad sakfrågor – inte minst de som nämns ovan – mycket närmare Centern än många kanske tror.

Centern lär utvärdera noga vilka sakfrågor man väljer att samarbeta med M-KD-L om då partiet inte vill tappa nytillkomna väljare.

Vågmästare

Det som främst talar för en Centersvängning – som rent sakpolitiskt som sagt inte är någon sväng men däremot mediebildsmässigt och partistrategiskt, vilket ofta uppmärksamma allra mest av väljarna – är att partiet då kan distansera sig från Socialdemokraterna med ambitionen att utkristallisera sig som ett möjligt vågmästarparti.

Foto: Sveriges Riksdag resp. Centern

[yop_poll id="496"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen