VAL 2022: Bottennapp för fyra partier i ekonomiskt förtroende

2022 06 20

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet kammar hem tokusla förtroendesiffror från svenska väljare.

Sifo har gjort en undersökning där de frågat svenska väljare om vilket parti de skulle känna störst förtroende för i händelse av en ekonomisk kris.

Respondenterna har i undersökningen svarat på “Vilket parti tycker du är bäst på att hantera ekonomin om det blir sämre tider?”.

Oväntad “vinnare”

Allra störst förtroende i ett sådant scenario får Socialdemokraterna som landar på 24 procent. Moderaterna är hack i häl på 23 procent, rapporterar TV4.

Anmärkningsvärt är dock att alternativet som tar hem den största procentsatsen är “vet ej” – som får hela 35 procent.

Fyra bottennapp

Riktiga bottennapp i mätningen kan dock konstateras för Kristdemokraterna och Miljöpartiet, som båda får 1 procent, samt Liberalerna och Centerpartiet som får 2 procent vardera.

Sverigedemokraterna fick 8 procent medan Vänsterpartiet landade på 5 procent, uppger kanalen.

Väljer bort förstaval

En förklaring till de låga siffrorna hos de fyra partierna kan vara att väljare kanske väljer bort sitt förstaval när det kommer till större kriser.

Man kanske röstar på KD eller Miljöpartiet på grund av miljöfrågor eller familjefrågor eller vad det kan vara för skäl, men däremot ser man kanske inte dem som de partier som kommer ha hand om finansdepartementet och ekonomin, säger Statsvetaren Magnus Blomgren, till TV4.

Skillnader mellan kön

En annan intressant aspekt av mätningen är hur svaren skiljer sig mellan könen. Kvinnorna dras i större utsträckning till Socialdemokraterna, medan männen litar mer på Moderaterna och Sverigedemokraterna i ekonomiska krisfrågor.

– Vi ser att skillnaden mellan hur kvinnor och män röstar ökar dramatiskt, och det spiller över i det här, säger Magnus Blomgren.

Högsta inflationstakten på 30 år

I maj steg inflationstakten i Sverige till 7,2 procent – den högsta noteringen på över 30 år enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

– Stigande livsmedelspriser bidrog starkt till inflationstakten, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Dyr midsommarmat

Enligt SCB har priset på kött, mjölk, ost och ägg ökat mest, men även kläder, möbler, restaurangbesök och hotell har ökat i pris.

Midsommarmat är särskilt utsatt – och middagen under firandet kan kosta så mycket som 12 procent mer än vad den gjorde inför firandet 2021.

Hela mätningen

Väljarna har svarat på frågan “Vilket parti tycker du är bäst på att hantera ekonomin om det blir sämre tider?”

  • Socialdemokraterna 24 %
  • Moderaterna 23 %
  • Sverigedemokraterna 8 %
  • Vänsterpartiet 5 %
  • Liberalerna 2 %
  • Centerpartiet 2 %
  • Kristdemokraterna 1 %
  • Miljöpartiet 1 %
  • Tveksam/Vet ej 35  %
  • Källa: Sifo/TV4 Nyheterna

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen