VAL 2022: Bolunds besked – då blockerar MP en ny regering

2022 08 10

Miljöpartiet kommer inte att släppa fram en regering som ökar utsläppen i Sverige.

Det säger partiets språkrör Per Bolund i Ekots partiledarutfrågning.

MP-ledaren vill dock inte gå in närmare på vad det innebär när det gäller olika politiska förslag.

– Vi har varit väldigt tydliga med att när vi sätter oss i regeringen så kommer vi inte att sitta i en regering som inte bedriver en tillräckligt aktiv miljöpolitik och som inte minskar utsläppen, säger han till SR.

Pressas om sänkt bensinskatt

Den 1 maj sänktes  priset på bensin och diesel genom lägre skatt.

Dels genom en sänkning på  fyrtio öre plus moms i enlighet med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas  reservation i höstbudgeten. 

Energiskatten sänktes även tillfälligt med 1 krona och 5 öre plus moms som en del av regeringens åtgärdspaket.

Samtliga partier, med undantag för MP,  röstade för högerns skattesänkning och regeringens åtgärdspaket. 

När Per Bolund får frågan om han kan släppa fram en statsministerkandidat som vill göra det billigare med bensin och diesel, svarar han:

– Vi är såklart väldigt bekymrade över att sju av åtta partier ägnar sig åt att kapprusta för att sänka priset så mycket som möjligt på fossila bränslen och därmed öka Sveriges utsläpp ganska dramatiskt. Slutsumman vad gäller miljöpolitiken är att vi snabbt måste minska utsläppen. Det blir svårare om det blir billigare att använda fossila bränslen, ett steg i fel riktning. Men det vi kommer ställa krav på är att den totala klimatpolitiken leder till tillräckligt snabbt minskade utsläpp.

Kärnavfall och Socialdemokraterna

Per Bolund fick även svara på frågor om S-regeringens beslut att säga ja till slutförvar av utbränt kärnavfall.

Ett beslut som MP har kallat för ”ansvarslöst”.

Men MP kommer inte att försöka riva upp beslutet.

– Nu kommer SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) att vara tvungna att visa att ett sånt här förvar faktiskt är säkert. De har sagt att de kan räta ut frågetecken som fortfarande finns kvar. Det kommer vi såklart att granska oerhört noga. Vi kommer att ställa väldigt många frågor och krav till SKB, säger Per Bolund till SR.

Vill ingå i majoritetsregering

Per Bolund har tidigare framhävt att Miljöpartiet vill ingå i en rödgrön regering efter valet. Hans drömscenario är en majoritetsregering tillsammans med S, V och C.

– Det allra bästa vore om vi närmar oss en finsk regeringsbildning där man har ett brett parlamentariskt underlag i regeringen, sa Per Bolund i en intervju med nyhetsbyrån TT.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp Magnus Liljegren Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen