Vädjar till föräldrar: “Håll barnen hemma”

2023 10 26

Föräldrar utnyttjar systemet på svenska förskolor.

Det larmet kommer efter en större undersökning i Skåne, rapporterar Ystads Allehanda.

En anonym enkät avslöjar att mammor fixar naglar och pappor går och gymmar eller handlar innan de hämtar sina barn.

Men det som skapar mest förtvivlan är att många föräldrar lämnar sjuka barn med Alvedon på förskolorna och drar sig för att hämta dem när de uppmanas av personalen.

– Vårdnadshavare lämnar barnen fast de borde vara hemma, framhåller en pedagog enligt YA. 

Vädjar: Håll barnen hemma

Det sistnämnda har fått föräldrar att reagera kraftigt.

Malin Palmqvist är mamma till en treåring som fick läggas in på sjukhus i ett livshotande tillstånd efter att barnet blivit sjukt av en bakterie som återfinns i snoriga barnnäsor.

Treåringen åkte akut in med ambulans med misstänkt hjärnhinneinflammation och blev kvar på intensiven i flera dygn.

Mamman uppmanar nu med all sin kraft andra föräldrar att hålla barnen hemma när de är sjuka.

– Alla föräldrar borde kanske tänka efter en gång extra innan de lämnar sina krassliga barn på förskolan. Kanske är det deras egna barn som drabbas nästa gång? säger Malin Palmqvist till YA.

12 timmar på förskolan

Enligt den skånska tidningen finns det många skäl till oro bland förskolepersonalen.

Den enkät som genomförts visar också att pedagoger upplever att barn spenderar olämpligt många timmar på förskolan, ibland uppemot tolv timmar.

Flera menar att arbetsbelastningen blivit ohållbar och att detta går ut över barnen. De blir stressade, hyperaktiva och avtrubbade, framhåller pedagogerna enligt enkäten.

Kräver intyg

Många efterlyser nu att föräldrarna ska lämna in sina scheman till förskolorna för att minska “fusket”.

På andra orter, senast i raden Eslövs kommun, har förskolorna just börjat kräva in intyg från vårdnadshavare där arbetstiderna ska styrkas av arbetsgivaren.

– Det här är inte en åtgärd som vi har tagit till för att vi går och misstänker föräldrar, utan det handlar om att vi befinner oss i en ganska ekonomiskt pressad situation, sade förskoleverksamhetens chef i Eslövs kommun, Eva Mellberg, till P4 Malmöhus, i september.

Styrker placeringstiderna

Förskolechefen betonar att även förskolorna måste anpassa sig och använda resurserna som det förväntas av dem utifrån rådande lagstiftning.

Samma krav har sedan tidigare funnits i exempelvis Uddevalla kommun.

I det fallet var det barn- och utbildningsnämnden som fattade beslutet.

– Ett sysselsättningsintyg styrker att ett barns placeringstider stämmer överens med vårdnadshavares arbetstider eller studietider, sade Katarina Eklöf, tillförordnad enhetschef på Uddevalla kommuns förskolekontor, i ett pressmeddelande vid tillfället.

Foto: BBC Creative

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen