Vaccinplåster kan komma att ersätta vaccinsprutorna framöver

2021 10 30

Vaccinplåster som till och med är effektivare än vaccinsprutorna kan komma att nå marknaden inom en snar framtid.

Det hoppas forskare som framhåller att det skulle kunna revolutionera vaccineringen och göra den både enklare och billigare över hela världen rapporterar AFP.

Framgångsrika tester

Ett amerikanskt-australiensiskt forskarteam arbetar intensivt med projektet som nu kommit till en testfas som dessutom har visat sig framgångsrik. Vaccinplåstren i miniformat på endast en kvadratcentimeter har testats på möss.

– Så små att man inte kunde se dem, säger David Mueller, virolog vid University of Queensland i Australien.

Mössen producerade höga doser av antikroppar och plåstervarianten överträffade till och med sprutorna.

Många fördelar med plåster

Fördelarna med vaccinplåster istället för vaccinsprutor är många:

▪Det blir lättare att vaccinera barn

▪Det blir lättare för spruträdda personer

▪Plåstren är mycket billigare att transportera

▪Behovet av sjukvårdspersonal vid vaccination minskar

▪Plåstren är enklare att förvara

Effektivare med plåster

Ja listan fördelarna med plåster är väldigt lång och ytterligare en fördel enligt forskarna är att när man injicerar vaccinet med en spruta så injiceras det i muskler som inte har så många immunceller vilket behövs för att få en önskad reaktion. Plåstervarianten orsakar däremot en lite lokal vävnadsdöd vilket får kroppen att producera en större immunrespons, uppger AFP.

Enkla att använda

Plåstren behöver heller inte förvaras kallt på samma sätt som vaccinen och dessutom är de väldigt smidiga rent praktiskt.

– De är väldigt enkla att använda. Du behöver inte nödvändigtvis välutbildad personal för att leverera dem, säger doktor David Mueller vid University of Queensland i Australien.

Förhoppningen är att kunna testa på människor under 2023.

ANALYS

Forskningen med vaccinplåster har pågått under många år men har fått förnyad fart och energi i samband med pandemin. Medicinsk forskning och utveckling har i flera avseende gjort stora framsteg med anledning av pandemin vilket kan komma till stor nytta även inom andra sjukdomsområden i framtiden. Det är helt enkelt en  bifördel i kölvattnen av coronapandemin.

Foto: TA Raen

[yop_poll id="843"]

Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen