UTSATTHET: Utan mat – i miljardärstätt land

2022 10 17

I en ny rapport från Sveriges stadsmissioner kommer oroväckande information om Sveriges allt mer utbredda fattigdom..

Sverige kunde räkna in drygt 400 miljardärer förra året. 

Parallellt kommer en färsk rapport från den andra sidan av spektret. 

– Människor som redan lever i stor utsatthet kommer att drabbas mycket hårt, framhåller Stadsmissionen i den fattigdomsrapport man presenterar i dag. 

Sveriges Stadsmissioner har de senaste åtta åren uppmärksammat den svenska fattigdomen i sina rapporter.  

Den nya ger vid handen att efter två års pandemi drar just nu den värsta inflationstakten på 30–40 år fram över Sverige. Allt enligt statistik från SB. 

Kärvt för dem som redan har det tufft 

De som redan har det kärvt kommer att få det allt kärvare. Så sammanfattar man läget i Sverige nu.  

Dels utifrån tidigare rapporter.  

Dels den utsatthet man möter i dag. 

Dels utifrån aktuell forskning. 

Deras fattigdomsmätningar startade mätningarna 2015. Allt sedan dess har det gjorts klart att insatser som relaterar till att kunna ha ett mål mat på bordet har varit viktigast. 

 Närmare 70 procent (67 procent) av våra insatser handlar om just mat, påpekar man i rapporten.  

Vidare: 

– Den allra vanligaste gruppen vi hjälper är människor som lever med långvarigt försörjningsstöd. Det är en stor grupp människor som efter många år har en urholkad ekonomi efter att ha levt på ett lågt ekonomiskt bistånd.  

Dessutom framkommer att drygt tio procent av dem som får en insats från Stadsmissionen är människor som har rättigheter i vårt välfärdssystem som inte tillgodosetts, nämligen de ohjälpta. 

Valrörelse om bränslepriser 

Noterbart är, understryker Stadsmissionen, att den just passerade valrörelsen var märkbart inriktad på vallöften till den svenska medelklassen. Framför allt vad gäller kompensation för ökade bränsle- och elpriser.  

Parallellt, understryker man, har livsmedelspriserna ökat med 14 procent det senaste året.  

– Trots detta var insatser för de allra fattigaste för att hantera den skyhöga inflationen i princip noll. 

Foto: Kleomenis Spyroglou

Text: Redaktionen