UTRIKES: Regering vill att befolkningen krökar mer – utlyser dryckestävling

2022 08 18

Unga vuxna i Japan har blivit alldeles för nyktra.

Det anser landets regering som nu uppmanar sin befolkning att ta till flaskan i större utsträckning än förr, rapporterar BBC.

Att drickandet minskat i Japan har nämligen slagit mot landets ekonomi i form av att viktiga skatteintäkter uteblivit för regeringen.

Nationell dryckestävling

De japanska myndigheterna har därför utlyst en nationell tävling.

20-39-åringar uppmanas att komma på sina bästa affärsidéer för att få sina vänner och bekanta att börja dricka igen.

Det gäller att formulera kampanjer och varumärkesbyggande metoder som ska locka japanerna att konsumera whisky, öl, vin, shochu med mera, skriver BBC.

Sjunkit under pandemin

Gruppen som organiserar tävlingen agerar på japanska skattemyndighetens uppdrag.

Alla deltagare har fram till 9 september på sig att lämna in sina bidrag.

Den minskade alkoholkonsumtionen beror till stor del på coronapandemin.

– Eftersom att arbeta hemifrån gjorde framsteg i viss utsträckning under covid-19-krisen kan många människor ha kommit att ifrågasätta om de behöver fortsätta med vanan att dricka med kollegor för att fördjupa sin kommunikation, säger en japansk tjänsteman till Japan Times.

Tjänstemannen tillägger:

– Om det “nya normala” slår rot kommer det att bli en extra motvind för för skatteintäkterna.

Påverkar statens budget

År 1995 var alkoholkonsumtionen i Japan 100 liter per person.

2020 hade den sjunkit till 75 liter, vilket The Guardian skriver om.

Minskningen har påverkat den japanska statskassan, vars budget redan har ett underskott på 290 miljarder pund.

Ölen särskilt drabbad

Under 2020 kom 1,7 procent av Japans skatteintäkter från alkoholkonsumtion.

2011 låg siffran på 3 procent och 1980 var den uppe på 5 procent.

Särskilt drabbat har ölen varit.

Ölkonsumtionen minskade nämligen med 20 procent när pandemin slog till.

Lovar stötta vinnaren

Japans hälsoministerium stödjer myndigheternas nya dryckestävling, skriver The Guardian.

De menar att den dock även ska fungera som påminnelse för att enbart dricka “lämpliga mängder alkohol”.

Vinnarna i tävlingen kommer att utses på en galaprisceremoni i Tokyo i november.

Skattemyndigheten i Japan har meddelat att de kommer stödja kommersialiseringen av det vinnande förslaget.

Foto: S. Ivanitskiy

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen