UTRIKES: Redo för våld mot grannen – om det krävs

2022 10 16

När den 20:e kongressen för det kinesiskakommunistpartiet öppnade under söndagen slog landets president, Xi Jinping, an tonen direkt. 

Han framhöll att de militära styrkorna ska stärkas, dess materiel och strategiska kapacitet ska förfinas. 

Och, underströk han:  

–  Partiets kontroll över de väpnade styrkorna kommer att ökas för att säkerställa att armén är alltid i linje med partiet, framhöll flera internationella medier. 

Kanske framkom hans tydlighet att inte dra sig för att använda hårda tag när han i inledningstalet kom in på landets förhållande till och övertagande av Taiwan. 

–  Vi kommer att fortsätta att sträva efter fredlig återförening med största uppriktighet och största ansträngning, men vi kommer aldrig att lova att avstå från våldsanvändning och vi förbehåller oss möjligheten att vidta alla nödvändiga åtgärder, framhöll Xi, enligt amerikanska kanalen CNN. 

Trogna syftet att tjäna folket 

Xi Jinpings två timmar långa inledningstal av kommunistpartiets kongress innehöll också mer mjuka formuleringar. 

–  Alla vi i partiet måste vara trogna vårt grundläggande syfte att tjäna folket, underströk han till kommunistpartiets delegater i Folkets stora sal i Peking, enligt kanalen.  

Och tillade:  

–  Vi måste andas samma luft som människorna. 

Protester före kongressen 

Det rigoröst skyddade kongressen i huvudstaden Peking inleddes ändå med viss oro. Detta efter att, om än milda, protester mot ledaren, partiet och dess politik, blev verklighet torsdagen före inledningstalet.  

–  Säg nej till Covid-test, ja till mat. Nej till lockdown, ja till frihet. Nej till lögner, ja till värdighet. Nej till kulturrevolution, ja till reform. Nej till stor ledare, ja till att rösta. Var inte slav, var medborgare, löd budskapet på en av demonstranternas banderoll. 

En annan var mer konkret i sitt budskap:  

Bort med diktatorn
–  Gå i strejk, ta bort diktatorn och nationalförrädaren Xi Jinping. 

Protesten avslutades snabbt, konstaterade kanalen. 

Kort efter kongresstarten kom uttalanden från Taiwanföreträdare. i dem framkom att Taiwan inte  kommer att backa från sin självständighet, eller kompromissa kring öns frihet och demokrati, enligt Reuters.

Partikongressen, på vilken Xi Jinping förväntas väljas till ledare för en ny mandatperiod om fem år, pågår till den 22 oktober. 

Foto: B Matangelo-resp. A Gigi 

Text: Redaktionen