UTRIKES: Populärt berusningsmedel förbjuds

2023 03 26

Storbritannien har för avsikt att förbjuda lustgas.

Den brittiska regeringen gör sig redo att förbjuda lustgas i landet.

Anledningen är att de vill motverka “antisocialt beteende”.

Det står ännu inte klart vilken drog lustgas framöver kommer klassificeras som, uppger Sky News.

– Antisocialt beteende kan förstöra liv, säger ministern Michael Gove.

“Har neurologiska effekter”

Vidare menar Gove att lustgasen har flera effekter som inte är önskvärda.

– Jag tror att alla som har möjlighet att gå genom våra parker i våra större städer har sett dessa små silverdunkar, som är exempel på människor som inte bara förstör offentliga utrymmen utan tar ett läkemedel som kan ha en psykologisk och neurologisk effekt och som bidrar till antisocialt beteende överlag, säger han.

Mycket populärt

Lustgas är den näst mest populära drogen när det kommer till personer mellan 16 och 24 i Storbritannien efter cannabis.

Det finns hälsomässiga farhågor associerade med användandet.

En utredning från Sky News har visat att det skett en ökning av sjukhusinläggningar orsakade av personer som använde partydrogen.

Ger i uppdrag

Även i Sverige agerar regeringen när det kommer till lustgas, men i mindre omfattning.

Läkemedelsverket, folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har fått i uppdrag att sprida information om riskerna med lustgas och de skador som kan uppstå.

Uppdraget kommer samordnas av läkemedelsverket.

Allt vanligare

Användning av lustgas i berusningssyfte har under senare år blivit en allt vanligare företeelse bland barn och unga.

Det är dock den icke-medicinska användningen av lustgas i berusningssyfte som har ökat och lett till skador.

I medicinskt syfte används det som narkosmedel och smärtstillande medel.

– Det har skett en påtaglig ökning av antalet frågor till Giftinformationscentralen om lustgas som har använts i berusningssyfte, både från personal inom hälso- och sjukvården och från privatpersoner. Vid inandning orsakar gasen ett kort och intensivt rus som kulminerar inom någon minut efter inhalationen och sedan snabbt avtar, framhåller regeringen.

Foto: M. Ibrahim

Text: Redaktionen