UTRIKES: Ordet “hen” förbjuds – på grund av låga skolresultat

2022 06 15

Skolorna i Buenos Aires får inte längre använda könsneutrala pronomen i språket.

Elevernas betyg i Argentinas huvudstad är alldeles för dåliga, anser stadens kommunstyrelse. 

För att råda bot på de sjunkande skolresultaten väljer kommunen därför att förbjuda användandet av den spanska motsvarigheten till “hen”, rapporterar nyhetsbyrån Telam.

“Respektera språket”

Förbudet ska gälla både under elevernas lektioner och i den kommunikation som förs med barn och med föräldrar – såväl muntligt som skriftligt.

– I skolan måste man respektera det spanska språket och betygssnitten visar att det är bråttom, vi kan inte slösa bort en dag till, säger borgmästaren Horacio Rodríguez Larreta till Telam.

Riskerar straff

Beslutet att förbjuda ordet har ifrågasatts av både lärare och språkspecialister som menar att det inte finns något orsakssamband mellan ett inkluderande språk och elevernas testresultat. 

Kritiken slås dock bort ända uppe på regeringsnivå som förkastar att det rör sig om “en häxjakt”.

– Vi fattar beslut baserat på bevis och konsulterar specialister. Det finns sätt att synliggöra och inkludera utan att förvränga  det spanska språkets konventioner, säger utbildningsminister Soledad Acuña till nyhetsbyrån.

Bryter lärare eller elever mot förbudet riskerar man “disciplinära åtgärder”, uppger hon.

Skyller på försämrad läsförståelse

Som motivering hänvisar kommunen till att elevernas läsförståelse blivit avsevärt sämre efter pandemin och att skolan fått ett bakslag på nästan fyra år i elevernas kunskaper. 

– Det är en åtgärd för att underlätta sättet på vilket våra pojkar och flickor lär sig och tillägnar sig språket, säger Horacio Rodríguez.

Känsloladdat ord i Sverige

I Sverige återfinns ordet “hen” i Svenska Akademins ordbok sedan 2015. Flera myndigheter, lärosäten och medier använder sig löpande av begreppet i skriftlig och muntlig kommunikation, framhåller Språkkonsulterna. 

Men många har fortfarande starka känslor kring det könsneutrala pronomenet.

– Ett ganska vanligt argument är att det är praktiskt att använda som ett sätt referera till personer utan att ange kön. Antingen känner man inte till könet eller så är det inte relevant, då är det här ett sätt att komma runt det, säger språkforskaren Kristian Blensenius till SVT.

Engdahl: “Fånigt”

En av kritikerna är Akademiens förre ständige sekreterare, som provoceras oerhört av ordet.

– Jag är ledsen, men fenomenet hen är i mina ögon alltför fånigt för att förtjäna seriös kommentar, framhöll Horace Engdahl till Dagens Nyheter 2012.

Spåras till 1966

Första gången “hen” användes i Sverige tros vara av Rolf Dunås 1966 i Upsala Nya Tidnings språklåda.

På 2000-talet använde sedan Miljöpartiet pronomenet i sin partiprogramsrevidering 2005 och 2009 antogs ordet i Nationalencyklopedin.

Foto: K. Sikkema

Text: Redaktionen