UTRIKES: Mycket spänt läge mellan Frankrike och Italien – ”Ohållbart”

2022 11 21

Stora oenigheter mellan Frankrike och Italien om de stora migranströmmarna har bidragit till ett akut extrainsatt möte på fredag för att diskutera situationen.

– Det har kommit över 90 000 migranter till Italien hittills i år, en ökning med 50 procent sedan i fjol, och nu måste vi agera, sa EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson nyligen på en pressträff i Bryssel.

För att undvika risken att asylsökande blir kvar på båtar under en längre tid presenterar dessutom EU-kommissionen i samband med krismötet en handlingsplan, uppger Sveriges Radio.

Bryter mot internationella regler

Situationen mellan Frankrike och Italien har förvärrats sedan ett par veckor tillbaka.

Frankrike kritiserar bland annat Italien för att ha vägrat släppa in privata räddningsfartyg i sina hamnar, uppger SR.

På grund av bråket mellan länderna kommer ländernas EU-migrationsministrar att träffas på fredag.

– Franska regeringen riktar kritik mot Italien och menar att landet bryter mot internationella regler när man inte tillåter asylsökande att gå i land, skriver DN.

Avbryter överenskommelse

Konflikten handlar också om Ocean Viking, som är norskflaggat och som drivs av den franska hjälporganisationen SOS Méditerranée.

DN uppger att 234 personer var ombord på fartyget som för tio dagar sedan kom till Frankrike.

Frankrike har dock varit tydliga med att visa att man avbryter den plan som fanns om att ta emot 3000 personer som sökt asyl i Italien, en överenskommelse från i somras.

– Frankrike har varit väldigt aktivt när det gäller solidariteten. Jag räknar med att man fortsätter att agera konstruktivt, kommenterar Johansson.

Se över stöd och insatser

Handlingsplanen handlar bland annat om att gränsmyndigheten Frontex skyndsamt ska utreda situationen på Medelhavet för att se över vilka insatser och vilket stöd som är nödvändigt, uppger DN.

Vidare handlar planen om att se till att, tillsammans med Tunisien, Egypten och Libyen, finna insatser för att förhindra ”irreguljära avresor”.

Planen handlar även om att göra det mer effektivt för personer som ej har rätt att stanna i EU, att kunna ta sig hem.

Fakta EU-kommissionen

  • Uppgift: Arbetar för EU:s gemensamma bästa genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik
  • Ledamöter: En grupp eller ”kollegium” av kommissionärer, en från varje EU-land
  • Ordförande: Ursula von der Leyen
  • Inrättad: 1958
  • Plats: Bryssel (Belgien)

Det här gör EU-kommisionen

  • Föreslår nya lagar
  • Genomför EU:s politik och anslår EU-bidrag
  • Ser till att EU-lagarna följs
  • Företräder EU internationellt
  • Källa: European Union

Foto: E. Masur
Text: Redaktionen