UTRIKES: Krigets dilemma – för båda parter

2022 10 12

Det krig som är inne på sin åttonde månad kostar liv, pengar och vapen. Båda sidor söker febrilt efter förstärkning. 

Rapporter om både Ukrainas oh Rysslands brist på vapen kommer regelbundet. I går kom information från den brittiske underrättelsechefen Jeremy Fleming.

– Vi vet – och ryska militära befälhavare på marken vet – att deras (Rysslands) förnödenheter och ammunition håller på att ta slut, framhöll han i ett tal vid den årliga säkerhetsföreläsningen vid Royal United Services Institute, enligt BBC.

Att Ukraina under krigets gång har jobbat febrilt för att få fram vapen är ingen hemlighet.

Vana vid rysktillverkade vapen

Dels bristen på vapen, dels bristen på en typ av vapen som man fullt ut behärskar historiskt sett, nämligen de rysktillverkade. Det är en typ av vapen som landets militär är utbildad i att använda.

Dels att väst har haft svårt att få loss vapenförstärkning.

– Det finns vissa hinder för västvärlden i försöken att förse ukrainska armén med vapen, framhåller New York Times.

Ett av dem kan nu vara på väg att försvinna, Det är Cypern som kan få en viktig roll i att förse Ukraina medvapen.

Ett amerikansk vapenembargo mot landet har gjort att ö-landet byggt upp en buffert med vapen av olika slag.

Robotsystem på gång

Bland dem märks robotsystem. Om embargot lyft kan cyprioterna förse Ukraina med viktiga vapen som kan störa motståndarens flyg.

Parallellt lovar USA:s president att landet ska göra sitt.

– USA snabbar på leveransen av två avancerade luftvärnssystem till Ukraina, allt för att toillgodose president Volodymyr Zelenskiys önskan att väst ska förse landet med fler vapen, skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

Även finansiell förstärkning

Även pengar är på väg in till Ukraina, lovar USA:s finansminister. Vederbörande hintar nu om att landet ska betala ut 4,5 miljarder dollar för att stärka Zelenskiys kassa:

– Vi är fast beslutna att få denna finansiering till er så snart som möjligt eftersom vi vet hur viktigt det är för att stödja ert modiga motstånd mot Rysslands illegala invasion, säger Yellen, enligt TT.

Foto: President of Russia office och President of Ukraine

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen