UTRIKES: Annekterade rysk parkeringsplats

2022 10 15

En finsk medborgare valde sitt eget sätt att protestera mot kriget och annekterade ryske konsulns p-plats. 

Vederbörande tog helt sonika färg och pensel med sig ut på gatan och målade den ryske generalkonsulns parkeringsplats i den ukrainska flaggans färger.

Det var Turun Sanomat först med att berätta.

Får nog vara kvar

När Saara Malila, kommunikationsdirektör i Åbo stad, tillfrågas av finska Yle konstaterar hon att färgen inte går att tvätta bort, utan att målningen får vara kvar så länge den står emot väder och vind.

På frågan om det är ett officiellt utlåtande säger hon kryptiskt:

– Det är nog en fråga som ska avgöras i varje tolks tankar, men det kan ses som ett konstaterande att staden inte medvetet tänker ta bort det.

Ska följa upp händelsen

Hon understryker dock att Åbos ansvariga kommer att följa händelsen. Skulle det föreligga problem för trafiken eller påverka trafiksäkerheten får frågan tas upp till diskussion:

– Men det stör nog, ingen poängterar hon för Yle.

Enligt Åbo Sanomat är det en konstnär från Tammerfors som ligger bakom den färgglada parkeringen. Och det i ett område där bråk och markeringar kring Rysslands invasion av Ukraina regelbundet varit på tapeten.

Vad den ryska konsuln säger? Det är oklart, men en företagare på platsen säger:

– Jag har inte hört ett ord från honom sedan det här bråket började. Jag ser det nästan varje dag, men vi säger inte hej på ett eller annat sätt. Han hälsar inte på någon, och ingen hälsar på honom.

Målats förr i staden

Det är inte första gången Åbo stad är föremål för händelser där färg och pensel varit inblandat för att uttrycka en ståndpunkt i en aktuell fråga. 2021 gjordes en färgkupp av staden själv. En regnbågsfärgad målning prydde staden, men den tvingades tas bort ur trafiksäkerhetssynvinkel efter order från polisen.

Foto: Y-Milohrodsky

Text: Redaktionen