USA: Högsta domstolen vill avskaffa aborträtten

2022 05 03

Högsta domstolen i USA är på väg att avskaffa den federala aborträtten.

I ett utkast till ett majoritetsbeslut som signerades i februari skriver domaren Samuel Alito  att ”Roe och Casey måste upphävas”, rapporterar Politico.

Två uppmärksammade HD-domar

”Roe och Casey” är två domslut i Högsta domstolen i USA från 1973 och 1992 som garanterar amerikanska kvinnors rätt att göra abort fram till den 24:e veckan.

De två domsluten har slått fast den federala aborträtten i USA. En rätt som HD alltså nu vill häva, enligt Politico som uppger att fem domare, inklusive Samuel Alito, ställer sig bakom beslutet.

Utgör en majoritet

De fyra andra domarna som ställer sig bakom beslutet är de konservativa domarna Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Coney Barett.

Tillsammans med Samuel Alito utgör de en majoritet mot domstolens tre liberala domare och chefsdomaren John Roberts, rapporterar CNN.

– Det är dags att hörsamma konstitutionen och lämna tillbaka abortfrågan till folkets valda representanter, skriver Samuel Alito i utkastet.

Kan ändra åsikt

Det slutliga beslutet från HD har inte fastställts. HD-domare kan ändra sina röster och ordalag innan beslutet släppts, vilket beräknas ske i slutet av juni, rapporterar CNN.

Det är inte ovanligt att domare i Högsta domstolen ändrar sin åsikt i sista stund när det handlar om kontroversiella frågor, konstaterar Politico.

Slutet på den fria aborträtten

Att en tidning kommit över ett utkast till ett beslut från HD är en unik händelse. Det har aldrig tidigare inträffat i modern historia.

Om beslutet skulle träda i kraft skulle det innebära en rejäl omsvängning i USA:s syn på abort. Det skulle vara det mest slagkraftiga beslutet på årtionden och skulle innebära slutet på den fria aborträtten i USA.

Skulle agera direkt

Beslutet skulle inte innebära ett abortförbud i USA, men det skulle förflytta makten till delstatsförsamlingarna.

Ett stort antal delstater i södra USA och Mellanvästern skulle genast införa ett totalt abortförbud eller ytterst hårda begränsningar, erfar Politico.

I Texas finns redan ett sådant förslag på bordet som skulle träda i kraft 30 dagar efter Högsta domstolens beslut att avskaffa aborträtten.

Foto: Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States

Text: Redaktionen