USA: 38 sidor om hur Trump skulle kunna genomföra statskupp

2021 12 11

Donald Trumps tidigare stabschef har till kongressen lämnat över en powerpointpresentation över hur Trump skulle kunna genomföra en statskupp.

Presentationen som innehåller detaljerade uppgifter om hur Trump skulle kunna ha behållit makten efter valet trots valförlusten och bland annat utlysa ett slags nationellt nödläge väcker stor uppmärksamhet i USA, rapporterar The Guardian.

Rekommendationer till Trump

Stabschefen Mark Meadows har lämnat över powerpointpresentationen till den kommitté i USA:s kongress som granskar Stormningen av kongressen den 6 januari 2021.

Presentationen som är titulerad ”Valfusk, Utländsk Påverkan & Alternativ för 6 januari” innehåller en rad olika rekommendationer till Donald Trump för att fortsätta vid makten trots valförlusten.

Utlysa undantagstillstånd

Presentationen ska vara på 38 sidor enligt tidningen och ett av de första stegen enligt dokumentet ska vara att informera senatorer och kongressledamöter om utländsk påverkan. Därefter ska Trump utlysa undantagstillstånd och ogiltigförklara alla elektronisk röster.

Mike Pence

Presentationen räknar även upp tre olika alternativ för vicepresident Mike Pence att agera i strid med lagen vid den ceremoni där valresultatet och Joe Bidens valseger skulle bekräftas.

Syftet var att Mike Pence istället skulle ordna till det så att Trump kunde styra fyra år till.

Tre olika alternativ

De tre alternativ som räknas upp för Mike Pence är följande:

▪Tillsätta Trumpdelegater istället för Bidendelegater i elektorskollegiet i nyckelstater.

▪Avvisa Bidenvänliga elektorer

▪Skjuta upp bekräftelsen av valresultatet och tillse att istället endast ”lagliga pappersröster” räknades.

Iscensatt av Kina

Det sista alternativet som går ut på att ogiltigförklara elektroniska röster liknar det förslag som Trumps advokater Rudy Giuliani och John Eastman arbetade på enligt The Guardian.

Grunden för advokaternas argument var att det ägt rum omfattande valfusk iscensatt av Kina.

Höll inte med

De olika påståenden avvisades om och om igen i olika domstolsprocesser och Donald Trump egen justitieminister Jeff Rosen liksom hans ersättare Bill Barr framhöll att det inte fanns några bevis för valfusk av sådan storlek att det kunde påverka valutgången.

Presenteras framöver

Powerpointpresentationen blev uppmärksammad när Trumps stabschef Mark Meadows lämnade över 6 000 dokument till kongressens granskningskommitté. Enligt The Guardian väntas dokumentet presenteras närmare i kongressen framöver.

Foto: Donald Trump FB