USA: 2-åring död i mycket ovanlig tragedi

2023 07 23

Ett litet barn har förlorat livet i samband med ett bad i varma källor.

De tragiska uppgifterna kommer från den amerikanska delstaten Nevada som ligger i de västra delarna av landet.

Där har en 2-årig pojke förlorat livet efter att ha badat i varma källor med sin familj.

Han blev infekterad av Naegleria fowleri, också känt som hjärnätande amöba, rapporterar CNN.

– Naegleria fowleri är en mikroskopisk encellig levande amöba som förekommer naturligt i miljön. Denna amöba kan orsaka en mycket allvarlig sällsynt infektion i hjärnan och är nästan alltid dödlig, framhåller Nevadas hälsomyndighet.

Badat i varma källor

Utredare tror att pojken smittats vid de varma källorna Ash Springs belägna i Lincoln County.

Pojkens familj har fått stort stöd av samhället, och mamman har uttryckt sin tacksamhet.

– Så mycket som det krossar mitt hjärta att se hans bild överallt, är jag ödmjuk över att så många har stöttat honom som sin egen.

Förorenat vatten

Naegleriasläktet är en frilevande amöba som finns i vatten och fuktig jord.

Det har påvisats i alla världsdelar, men infektion är extremt ovanligt.

– Människan smittas av naegleria via förorenat vatten, företrädesvis i anslutning till bad i sötvatten. Varmt stillastående insjövatten utgör störst risk, men sjukdomsfall har även uppträtt efter bad i varma källor, spa eller i dåligt skötta swimmingpooler, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Svårbehandlat tillstånd

Naegleria kan via näsan och luktnerven nå hjärnan vilket kan leda till hjärnhinneinflammation.

Det är ett mycket svårbehandlat tillstånd, och de flesta som smittas dör inom 10 dagar.

– En god hygien i anslutning till bassänger och spa-anläggningar förebygger smitta. Något vaccin finns ej mot sjukdomen, fortsätter FHM.

Kan bli vanligare

Amerikanska folkhälsomyndigheten CDC framhåller att förekomsten av Naegleria fowleri kan bli vanligare i takt med klimatförändringarna.

– Det är möjligt att Naegleria fowleri-infektioner kommer att bli vanligare på grund av klimatförändringen. Denna värmeälskande amöba trivs i varmt sötvatten som sjöar, floder och varma källor.

Rekommendationer

CDC går ut med följande rekommendationer för att minska risken att smittas:

- Undvik att hoppa eller dyka ner i varma sötvattenskällor

- Undvik att ha huvudet under vattnet i heta källor

- Undvik att röra runt i bottenslammet i grunda och varma sötvattenkällor

Foto: L. Badzgaradze

Text: Redaktionen