UPPTÄCKT: Så kan man bromsa åldrandet och leva längre

2023 06 17

Det finns ett sätt att både hålla sig friskare och att leva längre.

Så lyder resultatet av en ny banbrytande studie som presenteras i den anrika vetenskapliga tidskriften Science.

Människans största utmaning

Studien bygger på forskning som utförts på möss och apor och det är mycket möjligt att resultatet även kommer att visa sig att gälla för människor.

– Åldrande är kopplat till fysiska förändringar avseende allt från celldelar till organens system, konstaterar forskarna i studien.

Att förstå hur människan åldras är en nyckel för att kunna hejda åldrandet – en av människans största gåtor och utmaningar genom årtusendena.

Bromsar åldrandet

Och nu har forskarna tagit ett viktigt steg i den riktningen.

Det handlar om aminosyran taurin som finns i små mängder i människokroppen.

– Mängden taurin minskar med åldern, framhåller forskarna i Science.

Och det är den upptäckten som är grunden till de nya rönen.

Tillskott av taurin har bromsat åldrandet och förlängt livsspannet för möss och hälsoutvecklingen för apor, enligt forskarna.

Kraftig ökad livslängd

De möss som erhållit taurintillskott som föda ökade sin median-livslängd med 10 till 12 procent jämfört med de möss som inte fick taurin.

Den förväntade livslängden vid 28 månaders ålder ökade med 18 till 25 procent.

– En meningsfull anti-åldrandeterapi torde inte bara öka livslängden utan även hälsospannet, uppger forskarna.

– Det vill säga den period av livet som man mår bra.

Många positiva effekter

De möss som ätit taurintillskott fick en mängd positiva effekter.

– Förbättrad funktion av benstrukturen, muskler, bukspottkörteln, hjärnan, fettet, magen och immunsystemet.

Det framhåller forskarna som funnit samma resultat hos andra djur som fått taurintillskott.

– Vi observerade liknande effekter hos apor.

Kopplingar till människan

Studier kopplade till människor har visat att minskad taurinnivå hos människor leder till hälsoproblem som bukfetma, inflammationer och vissa typer av diabetes.

Forskarna kommer nu att utöka studierna av taurin kopplat till människor. Det finns redan en hel del kunskap.

– Vi har funnit att motion ökade koncentrationen av taurin-metaboliter i blodet, poängterar forskarna.

Det skulle delvis kunna kopplas till antiåldrandeeffekterna av motion.

– För att testa om underskott av taurin driver även människans åldrade krävs långsiktiga och välkontrollerade undersökningar som mäter hälsa och livslängd, förklarar forskarna.

Foto. J. Koblitz

Text: Redaktionen