UPPGIFTER: Tusentals unga skadas – stor inspektion inleds

2023 06 05

Tusentals unga i Sverige skadar sig på jobbet.

Under sommaren 2022 råkade drygt 1 500 ungdomar ut för arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.  

Nu väljer myndigheten att agera.

Arbetsmiljöverket inleder en inspektion av arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar i Sverige.

Myndigheten kommer att granska flera branscher –  hotell, restaurang och café, detalj- och partihandeln, camping, vandrarhem och fastighetsskötsel.

– Många olyckor går att förebygga om nyanställda får en bra introduktion och handledning. Det blir extra viktigt i sommar, när ungdomarna kommer ut på sina första sommarjobb, så att de får en säker start i arbetslivet, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Större risk

Ungdomar löper större risk än andra att råka ut för olyckor på jobbet.

Gruppen är överrepresenterade  i statistiken över anmälda arbetsskador.

Flest olyckor inträffar under sommaren.

Under de senaste fem somrarna har 7 200 ungdomar mellan 16 och 24 år anmält att de skadats i arbetsolyckor med sjukfrånvaro. 

– De vanligaste orsakerna till olyckorna är förlorad kontroll över transportmedel, som truckar. Det är också vanligt med belastningsskador som orsakas av tunga lyft inom omsorgen och olyckor som involverar verktyg, till exempel vassa knivar, framhåller Arbetsmiljöverket.

Flera brister

Myndigheten har tidigare granskat flera av de branscher där många ungdomar arbetar.

Inspektionerna har visat att  det ofta saknas rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön.

Erna Zelmin går nu ut med en skarp uppmaning till Sveriges arbetsgivare.

– Arbetsgivarna behöver ta hänsyn till att många sommarjobbare är oerfarna, kan vara ovana vid den utrustning som används och kanske inte vågar fråga om de är osäkra. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb.

Fakta branscher med flest antal anmälda arbetsolyckor bland unga

Unga kvinnor, 16-24 år (juni, juli, augusti 2018-2022)

Vård och omsorg; sociala tjänster- 803

Handel samt reparation av motorfordon – 524

Hotell- och restaurangverksamhet – 292

Transport och magasinering – 284

Tillverkning – 249

Unga män, 16-24 år (juni, juli, augusti 2018-2022)

Tillverkning – 726

Uthyrning, fastighetsservice mm – 683

Byggverksamhet – 682

Handel samt reparation av motorfordon- 566

Transport och magasinering – 512

Källa: Arbetsmiljöverket

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen