UPPGIFTER: Terrorhotnivån höjs

2023 08 17

Terrorhotnivån i Sverige kommer att höjas.

Nivån som i dag ligger på en trea på den femgradiga skalan kommer att höjas till en fyra.

Det innebär att nuvarande hotnivå går från ett ”förhöjt hojt” till ett ”högt hot”.

Beslutet kommer att meddelas på en pressträff klockan 13.

Det uppger DN på torsdagsförmiddagen.

Det är första gången som nivån höjs till en fyra sedan 2016.

De gör bedömningen

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) bedömer terrorhotnivån för Sverige och chefen för Säkerhetspolisen beslutar om densamma.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.

– NCT:s huvuduppgift är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet i och mot Sverige och svenska intressen. Det innebär att NCT analyserar händelser, trender och omständigheter som påverkar terrorhotet på kort och lång sikt, skriver Säpo på sin hemsida.

Löpande bedömning

Syftet med terrorhotnivån är ge en förvarning om hur terrorhotet i Sverige bedöms att se ut under överskådlig tid.

Bedömningen görs löpande.

Den baseras bland annat på underrättelser och annan information om aktörers avsikt och förmåga att genomföra attentat.

Fakta hotnivånskalan

- Hotnivåskalan består av fem nivåer där den lägsta nivån (1) är inget identifierat hot och den högsta (5) innebär ett mycket högt hot. Varje nivå har ett brett spektra, vilket innebär att variationer kan ske inom respektive nivå. Till exempel innebär förhöjt hot (3) att det finns aktörer med både avsikt och förmåga, dvs. att ett terrorattentat kan komma att ske.

Nivåstegen i hotnivåskalan är följande:

- inget identifierat hot (1)

- begränsat hot (2)

- förhöjt hot (3)

- högt hot (4)

- mycket högt hot (5)

Källa: Säpo

Text: Redaktionen