UPPGIFTER: Sveriges banker skriver hemliga avtal – tystar sina kunder

2023 11 20

Anmälningar om bankkunder som blivit lurade fullständigt väller in.

I somras berättade Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, att man fått in mängder med rapporter om människor som behöver hjälp efter att ha blivit lurade.

Bara under årets tre första månader hade det kommit in 800 stycken och under hela förra året 1 700 – vilket var dubbelt så många som 2021.

Men bankerna är inte intresserade av att tala öppet om problemet, uppger källor för P4 Stockholm.

Tvärtom skriver de hemliga avtal med drabbade kunder för att försäkra sig om att informationen inte kommer ut.

Sållar ut ärenden

Det handlar om sekretessbelagda förlikningsavtal med kunder som har anmält att de blivit lurade av bedragare och vill ha sina pengar tillbaka.

Då sållar banker ut ärenden som man inte vill ska gå till domstol, menar advokaten Magnus Nyström.

Anledningen uppges vara en ovilja att bli stämd samt att undvika just stämningar i framtiden.

– Bankerna tänker strategiskt. De vill få bort sådana mål som är smutsiga och som inte är till bankens fördel, säger Magnus Nyström till radiokanalen.

619 miljoner kronor

Förra året lurades svenska bankkunder på över 619 miljoner kronor.

Bland de som försökt få tillbaka pengar har många ingått just sådana sekretssavtal med sin bank, uppger flera kunder till P4 Stockholm.

I avtalen förbinder de sig att inte berätta om innehållet, vilket bland annat inkluderar den summa som de eventuellt fått tillbaka.

Det är ingen slump vilka kunder som erbjuds förlikningsavtal, menar Magnus Nyström.

– Det kan till exempel vara omständigheter där banken gjort något fel eller där det finns för många konstigheter som banken kan falla på.

Äldre särskilt utsatta

Värst utsatta för bedrägerier är den äldre delen av befolkningen.

– Så kallade “mum and dad frauds” är just nu vanliga. Bedrägeriet går ut på att du kontaktas via sms av någon som utger sig för att vara ditt barn eller barnbarn, varnar exempelvis Handelsbanken på sin webbplats.

– I meddelandet står det till exempel att barnet tappat sin mobil och behöver hjälp med att göra en brådskande betalning.

"Följer reglerna"

Även Nordea har gått ut med liknande varningar.

– Bedragarna tar tyvärr aldrig semester, skriver man på sin sajt.

Samma bank, tillsammans med Swedbank och Danske Bank, har uppgett för P4 Stockholm att de “följer gällande regelverk”.

SEB svarar att banken inte kräver några sekretessavtal.

Foto: S. Graham

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen