UPPGIFTER: Stor spricka mellan KD och SD

2023 03 13

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är oense om en av Tidöpartiernas största frågor.

Regeringen och SD har lovat att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att återstarta kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2.

Intern strid

Trots avtalet pekar mycket på att en utredning kommer att utebli. 

SD vill gå framåt, men regeringen vill stryka punkten, uppger Di.

Enligt tidningens uppgifter är det framför allt KD med näringsminister Ebba Busch (KD) vid rodret som vägrat starta utredningen.

Det framgår även av en intern promemoria som författats av SD:s topptjänsteman i regeringens politiska styrgrupp för Vattenfall.

– Sedan okt-nov har främst KD genom sitt näringsdepartement varit drivande att ge upp frågan och stryka Tidö-punkten. Man försökte skarpt få igenom detta redan innan styrgruppen startade men även på dess första möte, båda gångerna stoppades detta av SD och till viss del även L, står det i rapporten som Di har tagit del av.

SD har gett upp

Av den SD-författade promemorian framgår det även att partiet gett upp hoppet om en återstart av Ringhals 2.

Enligt SD finns det inga förutsättningar för en återstart och därav har kravet släppts.

En återstart av Ringhals 1 är däremot fortfarande möjligt, enligt regeringens samarbetsparti.

Detta trots att reaktorns ägare, Vattenfall och Uniper, avrått från en återstart och planerar att påbörja det fysiska arbetet med rivningen om några enstaka månader.  

SD vill, trots orden från ägarna,  inleda en utredning så snart som möjligt. 

– Processen har präglats av att helt enkelt leta hinder och problem, framhåller SD-tjänstemannen enligt Di.

Så står det i Tidöavtalet

Så här skriver regeringen och SD i Tidöavtalet om en potentiell återstart av reaktorerna:

”En genomgående utredning av vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2 bör genomföras förutsättningslöst och skyndsamt

Dömer ut förslaget

Ringhals vd Björn Linde har tidigare sagt att en återstart av reaktorerna är omöjlig att genomföra.

I en intervju med SVT Nyheter berättade han att reaktorernas livslängd börjar ta slut och att kärnkraftsanläggningarna redan har börjat nedmonteras. 

– Om man tror att man kan återstarta Ringhals 1 och Ringhals 2 och att vi ska producera el om ett antal år så är det helt omöjligt, sa Björn Linde till SVT.

Fakta avvecklingen av Ringhals 1 och 2

- Vattenfalls styrelse tog 2015 beslut om förkortade drifttider för Ringhals 1 och 2. Tidigare planerades drift av anläggningarna i 50 år, till 2025 respektive 2026. Beslutet innebär en avveckling 2019-2020, sex år tidigare än planerat.

- Ringhals 2 togs ur drift den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020. Reaktorerna är nu permanent avställda, vilket innebär att de enligt lag aldrig får tas i drift igen.

- Rivningen av Ringhals 1 och 2 ger upphov till ungefär 340 000 ton avfall. 5-10 procent av detta är radioaktivt och omhändertas och förvaras enligt gällande regelverk och beprövade metoder. Miljöskadligt material såsom asbest och olja omhändertas enligt gällande regelverk och skickas i de flesta fall till deponi.

Källa: Vattenfall

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen