UPPGIFTER: Ryssland förbereder omfattande sabotage mot Sverige

2023 04 19

Ryska spionfartyg förbereder attacker mot viktig infrastruktur i Norden.

Enligt färska underrättelseuppgifter kartlägger den ryska militären för närvarande vindkraftsparker till havs, gasledningar och kraft- och internetkablar i vattnen runt Danmark, Norge, Finland och Sverige, rapporterar SVT, DK, NRK och Yle.  

Ett stort antal militära och civila fartyg är delaktiga i kartläggningen.

– Självklart är det ett allvarligt hot eftersom det innebär att man har en vilja att förbereda något. Säkerhetspolisen och Militära underrättelsetjänsten har under ett antal år pekat på Rysslands aggressiva beteende i Östersjön. Det måste man ta på största allvar, säger Björn Palmertz, tf chef vid Centrum för cybersäkerhet, RISE, till SVT Nyheter.

Kontraspionagechef Anders Henriksen från danska polisens underrättelsetjänst (PET) gör samma bedömning.

– Vid en konflikt med västvärlden är de redo och vet var de ska ingripa om de vill lamslå det danska samhället, säger han till DK.

Även Nils Andreas Stensønes, chef för den norska underrättelsetjänsten, höjer ett varningens finger.

– Det här är en strategisk kapacitet för Ryssland, som anses mycket viktig och som styrs direkt från Moskva.

Flera spionfartyg

Totalt har 50 misstänkta ryska spionfartyg identifierats i granskningen.

Ett av fartygen är  ”Admiral Vladimirsky”. Fartyget används officiellt för forskningsexpeditioner, men enligt underrättelsekällor används skeppet även för omfattande spionage, rapporterar DK.

– Enligt vår uppfattning är det ett statsfartyg, det vill säga att det ägs av den ryska staten och är att beteckna som ett militärt fartyg. Vi följer den här typen av fartyg för att se vad de håller på med och visa svensk marin närvaro, säger Svenska marinens pressofficer Jimmie Adamsson till SVT.

Man med automatgevär

När ett dansk team närmar sig båten på havet mellan Sverige och Danmark möts de av en obehaglig överraskning.

– Flera män med täckta ansikten kliver ut på däck, däribland en man i militäruniform som är beväpnad med ett automatgevär, uppger DK.

I granskningen framgår det att ”Admiral Vladimirsky” seglat runt Östersjön, Stora Bält, Kattegatt och Nordsjön under en månad .

Fartyget passerade flera vindkraftsparker till havs. Där stannade det i flera dagar.

Mellan Gotland och Öland

I början av november 2022, när ”Admiral Vladimirsky” lämnade Sankt Petersburg, uppges det ryska fartyget ha valt att avvika från den vanliga farleden öster om Gotland.

Fartyget valde i stället att köra mellan Gotland och Öland genom minst två av Försvarsmaktens sjöövningsområden, rapporterar SVT.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen