UPPGIFTER: Regeringen får nobben av EU

2023 02 10

Sverige har anklagats för att försöka utnyttja sitt ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Detta genom att försöka driva igenom förändringar i nämnda EU-råd gällande biomassa från skogen, rapporterar Dagens Nyheter.

Sådana förändringar skulle dels avvika från EU-parlamentets linje – men även från en majoritetsposition i rådet som antogs i somras.

Nobbar svenska förslag

Kritiken har gått ut på att Sverige inte agerar neutralt i frågan utan snarare utifrån egna intressen, det vill säga den egna skogs- och biobränsleindustrin.

Nu uppges att EU också nobbar de svenska förändringsförslagen.

Bland annat ska det ha handlat om en ny definition av “primär skogsbiomassa” som skulle kunna gynna fortsatt fjärrvärmeledning av grenar och toppar i Sverige.

– Enligt uppgifter till tidningen Aktuell Hållbarhet blev de svenska förslagen till en förnyad förhandlingsposition “krossade” – på punkt efter punkt, skriver DN.

C-parlamentariker försvarar regeringen

EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) har dock ridit ut till den svenska regeringens försvar.

Det ingår i svenska regeringens och ordförandeskapets uppdrag att omformulera positionerna för att hitta en framkomlig väg i förhandlingarna med EU-parlamentet. Där ingår att begära kompromisser på vissa områden, men inte på andra, säger hon till Aktuellt Hållbarhet.

– Det vore närmast tjänstefel om regeringen inte gjorde så här. Jag utgår ifrån och hoppas att det svenska ordförandeskapet söker och hittar förändrade utgångslägen, nytt politiskt stöd eller förnyade ståndpunkter.

Inte kommenterat

Närings- och energiminister Ebba Busch (KD) har inte kommenterat uppgifterna om att EU ger Sverige nobben kring de svenska förslagen.

– Ska vi klara klimatomställningen måste industrin ställa om. Det räcker inte att stoppa utsläppen – vi behöver uppnå negativa utsläpp. En viktig del är infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biomassa, framhöll hon dock i en debattartikel i Dagens industri i november tillsammans med statsminister Ulf Kristersson (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Miljöorganisationer kritiserar

Kritiken mot det svenska ordförandeskapet har i synnerhet kommit från miljö- och naturskyddsorganisationer specialiserade på skog. 

Enligt organisationerna införde regeringen nya begrepp som lät bra i förhandlingar, men som egentligen inte skulle leda till någon förbättring.

– I själva sakfrågan håller jag med den svenska regeringen att inte skilja på primär och sekundär biomassa. EU-parlamentet har en helt orimlig syn på bioenergi som tagits fram utan konsekvensanalys. Om parlamentets ståndpunkt blir gällande är det förödande för svensk fjärrvärmesektor eftersom en femtedel av svensk värme skulle försvinna. Särskilt i den energikris vi befinner oss i. Fler borde göra som Sverige, inte färre. Det här är som att skjuta oss själva i foten, säger Emma Wiesner.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen