UPPGIFTER: Putin planerar massiv attack

2023 11 06

Ryssland har börjat lagra långdistansrobotar.

En signal som tyder på att den ryska diktatorn Vladimir Putin planerar för ett massangrepp mot Ukrainas energisystem.

Det varnar Vadym Skibitskyij, som är verksam vid Ukrainas underrättelsetjänst, för in en intervju med nyhetsbyrån RBC  Ukraine.

Enligt Skibitskyij så kommer Moskva att slå till när kylan drar in över Ukraina.

– De väntar på att temperaturen ska sjunka under noll. Sedan kommer det inleda en massiv attack, säger han till RBC och tillägger:

– Luftangreppen kommer att inleddas när vårt elsystem är under tung belastning. De kommer att attackera när elförbrukningen är på sin topp.

Terrorbombningar under förra vintern

De ryska terrorbombningarna av civil infrastruktur i Ukraina  – i synnerhet  el- och vattenförsörjning – eskalerade under förra hösten och vintern.

I ett försök att göra det så kostsamt som möjligt för Ukraina bestämde sig Putinregimen för att göra vardagen så svår som möjligt för den ukrainska befolkningen.

Massiva robotattacker riktades mot civil infrastruktur. 70 energianläggningar skadades under perioden. Rapporter om civila dödsfall inkom dagligen.

Oroväckande uppgifter

I år bedömer den ukrainska underrättelsetjänsten att Ryssland kommer att öka intensiteten i luftangreppen mot el- och vattenförsörjningen.

– De hoppas att kunna slå ut alla kritiska punkter i energisystemet i en våg av attacker, säger  Vadym Skibitskyij.

Han hänvisar till underrättelseuppgifter som indikerar att Ryssland kommer att använda sig av kryssningsrobotarna Kh-101 och Kalibr.

– De har inte använts sedan september. Det indikerar att lagren fyllts på. Bara i oktober tillverkade Ryssland  40 Kh-101 och 20 Kalibr, berättar Vadym Skibitskyij.

Kryssningsrobotarna färdas i en enormt hög hastighet och är mycket svåra att skjuta ner.

Vädjar om stridsflyg

Ukraina har under kriget gång vädjat om leveranser av moderna stridsflyg.

Enligt landets president Volodymyr Zelenskyj är västerländska stridsflyg avgörande för att Ukraina ska klara av att försvara sig mot de ryska luftangreppen.

– Det är viktigt att ta kontroll över luftrummet. Vi kommer att fortsätta att fråga era länder om stridsflyg, sa han till norska NRK i slutet av april.

Ett 15-tal länder arbetar för att förse Ukraina med amerikanska F16 plan, men det kan dröja innan stridsflygen får full effekt.

– De första lär komma vid årsskiftet. Får man en handfull eller sex eller åtta har man kanske två i luften. Då börjar det att ge effekt.

–  I takt med att leveranserna ökar och det kommer in fler piloter och tekniker som är utbildade, då kan man utnyttja dem taktiskt på ett bättre sätt.

Det framhåller Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och militär lärare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, i en intervju med SVT Nyheter.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen