UPPGIFTER: Potentiell storförsäljning – gäller försvarsindustrin

2023 04 11

Brasilien är intresserade av att köpa Gripenplan.

År 2014 skrev Brasilien under ett avtal angående ett inköp av 36 Gripenplan för landets flygvapen.

Detta med målet att modernisera landets försvarsförmåga i luften.

Det första planet har redan levererats och resterande kommer att skickas till Brasilien senast 2027.

Nu kommer uppgifter om att landet är intresserade av att köpa in ännu fler Gripenplan från Saab, rapporterar Reuters.

Försvarsministern kommenterar

Enligt en källa öppnar Brasilien för att utöka den befintliga beställningen till 40 plan.

Utöver den beställningen uppges det finnas intresse för att hämta in ytterligare 30 plan.

Mucio menar att mer behövs för att säkerställa landets försvarsförmåga.

– Det brasilianska flygvapnet sa att det har behov av fler Gripen-plan. Vi tittar på detta och undersöker saken. Den här veckan pratade vi med Sveriges ambassadör om detta och det är ett samtal som bara har börjat, säger Mucio.

Stort behov

En källa med insyn i ämnet menar att behovet är stort i landet.

– Vi är ett stort, kontinentalt land, men 36 eller 40 räcker för bara en bas, och vi behöver mer för att täcka landet. Vi vet att det är en dyr investering, men en relevant sådan, säger källan.

Det stående avtalet möjliggör även att Gripenplan kan produceras i Brasilien i framtiden.

Det betyder Jas

Namnet Jas kommer från de första bokstäverna i flygvapnets tre olika roller, vilka är jakt, attack och spaning.

Planet har förmågan att växla mellan dessa tre roller medan det är i luften.

– Flygplanet räknas till den fjärde generationen av stridsflygplan och är teknologiskt sett oerhört avancerat. Det styrs med hjälp av ett elektroniskt styrsystem och kan också sända data, till exempel radarbilder, på telelänk till andra flygplan och markstationer, förklarar Försvarsmakten.

Digital infrastruktur

Planets digitala infrastruktur gör att det är enkelt att uppdatera för bibehållen modernitet, någonting som gör det attraktivt för internationella flygvapen.

– Bland annat finns i planet över 40 stycken datorer, vilket gör att systemet är enkelt att uppgradera, framhåller Försvarsmakten.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen