UPPGIFTER: Populärt sötningsmedel kan klassas som cancerframkallande

2023 06 29

Sötningsmedlet aspartam har länge varit omdebatterat.

Aspartam är det vanligaste sötningsmedlet i världen och används i allt från sockerfria tuggummin till lightläsk.

Huruvida sötningsmedlet är farligt eller inte har varit uppe för diskussion de senaste åren.

Kritiker hävdar bestämt att man bör undvika att konsumera produkter med aspartam.

Trots livliga diskussioner har dock inte sötningsmedlet klassificerats som något som människor bör undvika att konsumera inom de dagliga rekommendationerna.

Men nu kan det bli ändring på det.

Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer världshälsoorganisationen WHO:s internationella byrå för cancerforskning (IARC) att lista aspartam som ”eventuellt cancerframkallande”

Beslutet har fattats baserat på slutsatser av en ny studie och kommer att offentliggöras i juli, enligt flera källor med insyn.

– IARC-beslutet fastställdes tidigare under månaden efter ett möte med gruppens externa experter, som har i uppdrag att bedöma om något är farligt eller inte, baserat på publicerade bevis, skriver Reuters.

Tar inte hänsyn till mängden

Det nya beslutet kommer inte ta hänsyn till hur stor mängd aspartam en genomsnittlig person kan konsumera utan att det bedöms som farligt.

Sådana råd utfärdas av en separat WHO-kommitté tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, rapporterar Reuters.

Den nya klassificeringen kan dock få stora konsekvenser för marknaden.

– Tidigare IARC-beslut för olika ämnen har väckt stor oro bland konsumenter. Det har lett till stämningar och pressat tillverkare att ändra recept och finna nya alternativ, skriver Reuters och tillägger:

– Det har i sin tur resulterat i kritik om att IARC:s bedömningar kan vara vilseledande och förvirrande för allmänheten.

Så skriver Livsmedelsverket

Livsmedelsverket, Sveriges statliga förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor, skriver följande om hälsofaran med aspartam:

- För dem som inte har den medfödda sjukdomen fenylketonuri, PKU, finns det inga kända risker med att äta aspartam. Livsmedelsverket har därför inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av aspartam.

- Sjukdomen PKU innebär att kroppen har svårt att bryta ner, metabolisera, överskott av fenylalanin och därför måste personer med PKU hålla sitt intag av fenylalanin lågt. Färdigförpackade livsmedel som innehåller aspartam måste därför märkas med uppgift om att de innehåller fenylalanin. 

Foto: M. Stenberg resp Sverre

Text: Redaktionen