UPPGIFTER: Polisen tillämpar olika regler för religiösa skrifter

2023 02 20

Polisen kommer att förbjuda samtliga ansökningar om att bränna koranen i Sverige i närtid.

Det framgår av ett internt dokument, som Dagens Nyheter har tagit del av.

Den 8 februari upprättade polisens rättsavdelning dokumentet.

I dokumentet står det att koranbränningar inte ska tillåtas i Sverige.

Polismyndigheten bedömer att koranbränningar ökar attentatshotet mot Sverige och svenska intressen. Därför anser polisen att de måste stoppas.  

Förbudet gäller däremot inte andra religiösa skrifter.

– Förbudet gäller enbart koranen, andra heliga böcker eller flaggor omfattas inte, rapporterar DN.

”Extensiv tolkning”

Polismyndighetens snabba arbete innebär att polisen numera kan neka ansökningar om att bränna koranen, trots att demonstrationsfriheten i Sverige har ett starkt skydd i grundlagen.

I det interna dokumentet står det att polisen ska göra en ”extensiv” tolkning av ordningslagen när det gäller manifestationer som innefattar koranbränning.

–  Den extensiva tolkningen innebär att det inte räcker att upprätthålla ordning och säkerhet vid sammankomsten. Nu ska man även ta hänsyn till den abstrakta risken för att något skulle kunna hända utomlands eller inträffa senare, som en följd av koranbränningen, framhåller DN.

Väldigt ovanligt

Polisens agerande är väldigt ovanligt utifrån ett svenskt perspektiv.

Det anser Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

I ordningslagen står det att tillstånd till en allmän sammankomst ”får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.”

–  Här var det ett bredare resonemang och det är ovanligt. Lagen medger inte de här abstrakta riskerna utan det ska vara på platsen eller i dess omedelbara omgivning, säger Henrik Wenander till DN.

Foto: Polisen Göteborg City

Text: Redaktionen