UPPGIFTER: Ökad risk för att svenska turister attackeras

2023 06 30

– Svenskar som turistar runt om i världen löper nu ökad risk att attackeras av fanatiker.

Det säger två tjänstemän vid Regeringskansliet som framhåller att koranbränningarna som ägt rum i Sverige skapar en ytterst farlig situation för svenska medborgare både i Sverige och utlandet.

Utnyttjas av extremister

– Koranbränningarna skapar ofattbart upprörda känslor på en del håll i världen.

– Men det allra värsta är hur detta utnyttjas av extremister och andra mörka krafter.

Det framhåller de båda tjänstemännen till denna webbsida.

De arbetar med frågor som berör säkerhetsläget i Sverige och för svenskar och de menar att läget nu är mycket allvarligt.

Risk för terrordåd i Sverige

– Den allvarligaste risken är att detta kan leda till terrordåd i Sverige. Det kan ske i exempelvis varuhus, på tågstationer, konserter eller fotbollsmatcher.

Redan efter Rasmus Paludans koranbränning i januari meddelade Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT att Sverige blivit ett prioriterat mål för våldsbejakande islamister.

Hundratals svenskar

Och i samband med att en man från Irak nu i veckan återigen brände koranen ökar risken ännu mer betonar tjänstemännen.

De framhåller att själva brännandet av koranerna som pågår under mycket kort tid och genomförs av enstaka personer ändå kan få extremt allvarliga konsekvenser.

– Det kan i värsta fall leda till att hundratals svenskar förlorar livet i ett terrordåd.

Svenska turister i fara

De betonar även att det inte bara är hemma i Sverige som svenskar kan råka illa ut.

– Detta innebär även en ökad risk för svenska turister som är på semester i utlandet.

– Det finns en ökad risk för att svenska turister attackeras. Fanatiker som bara väntar på att ta ut sin vrede åt något håll riskerar nu att rikta sig mot svenskar.

Diskussion pågår

Enligt de båda tjänstemännen pågår en diskussion på hög nivå i myndighetsvärlden kring hur man ska hantera frågan.

– Om ett terrordåd väl inträffar så kan vi räkna med att pressen på politikerna att stoppar ytterligare koranbränningar ökar.

– Samtidigt ska man inte ge efter för hot. Men svenska folkets säkerhet väger självfallet tungt.

Foto: J. Bengs

Text: Redaktionen