UPPGIFTER: Miljardsmäll för Sverige

2023 09 20

Vid årsskiftet genomför regeringen och SD en sänkning av reduktionsplikten.

Inblandningen av biodrivmedel i både bensin och diesel kommer att sänkas till sex procent, vilket kommer att leda till betydligt lägre priser vid pump, enligt Tidölaget.

– Det utgör en sänkning med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin, jämfört med om reduktionsplikten behållits på beslutad nivå för 2024, uppger Tidöpartierna i en artikel som publicerats i DN.

Enligt regeringen och SD:s beräkningar kan sänkningen resultera i att det blir ungefär 5,50 kronor billigare per liter diesel inklusive moms att tanka redan 2024.

För 2025 och 2026  beräknas dieselpriset bli över 6 respektive 7 kronor lägre.

Riskerar miljardsmäll

Regeringens beslut att sänka reduktionsplikten har kritiserat av bland annat Naturvårdsverket.

Myndigheten har påpekat att en sänkt reduktionsplikt kommer att försvåra för Sverige att klara sitt utsläppsåtagande gentemot EU.

Nu kommer uppgifter om att EU gör en liknande bedömning.

Sveriges miljardstöd från unionen hotas på grund av regeringens ändrade klimatpolitik, rapporterar SVT Nyheter.

I synnerhet handlar det om sänkningen av reduktionsplikten.

– Med regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt kan delar av stöden frysa inne, säger Veerle Nuyts, talesperson för EU-kommissionen till SVT.

”Kommer knappast betalas ut”

Sverige har rätt till 38 miljarder kronor i stöd från EU – en dubbelt så stor summa som hela den svenska klimatbudgeten.

Stora delar av miljardbeloppet riskerar dock att frysa inne.

Utbetalningen av stödet är  villkorade med att Sverige uppfyller en plan som tecknades mellan förra regeringen och EU.

Nuvarande regering har dock ändrat planen – bland annat genom att avisera en sänkning av reduktionsplikten.

I slutet av augusti skickade regeringen en uppdatering av återhämtningsplanen till EU. Den nya planen saknade dock klimatåtagande som kompenserar för den sänkta reduktionsplikten, erfar SVT.

Därför kommer EU ”knappast att betala ut” delar av de 38 miljarderna som ska gå till Sverige.

Det uppger EU-kommissionens talesperson för tv-kanalen.

– Om vår bedömning är att ett land inte uppfyller delmål och mål man åtagit sig, kan kommissionen kanske göra en delutbetalning, men resten av utbetalningarna ställs in, säger Veerle Nuyts.  

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen