UPPGIFTER: Legosoldater vid gränsen till Norden

2023 11 20

Ryska legosoldater kan befinna sig vid gränsen till Norden. 

Varningen kommer från Finlands riksdags talman Jussi Halla-aho.

I ett inlägg på sociala medie-plattformen X beskriver  han hur oroligheterna fortsätter vid Finlands östra gräns mot Ryssland.

De senaste veckorna har Finland upplevt en kraftig ökning av illegala migranter som försöker ta sig in i landet via Ryssland.

Som en följd av detta har den finska regeringen beslutat att stänga flera gränsövergångar – bland annat i Vaalimaa, 60 mil från Sverige.

Nu varnar Jussi Halla-aho för att många av migranterna kan vara ryska legosoldater.

”Specialstyrkor eller Wagnersoldater”

– Människorna som kommer till gränsen har inte färdats i tusentals kilometer. De har stannat i Ryssland av en eller flera anledningar och med en eller annan status, framhåller talmannen och tillägger att många av migranterna är unga, friska män som utrustats med vinterkläder.

– VI VET att Ryssland skickar välutrustade unga män till gränsen. Vi kan slå fast att det är en medveten handling . Då uppstår frågan: Hur kan vissa av oss vara så säkra på att de som anländer  inte är ryska specialstyrkor eller Wagners legosoldater? frågar sig Jussi Halla-aho. 

Rekryterar från

Wagnergruppen är en rysk paramilitär organisation som tillhandahåller legosoldater till konflikter i olika delar av världen.

Organisationen rekryterar bland annat soldater från delar av Afrika och Mellanöstern.

Enligt Jussi Halla-aho härstammar många av migranterna från dessa områden.

Han understryker att det är ytterst viktigt att Finland håller de unga männen borta från finskt territorium.

– Jag vill vara tydlig med detta budskap redan nu. För när elledningar, kraftverk och telekablar börjar förstöras kommer ingen kunna säga: ”Vi såg inte det komma”.   

Estland varnar: Tusentals kan komma

Estland har även utsatts för Rysslands provokationer.

En ström av visumslösa migranter rörde sig mot landet i torsdags.

Nu fruktar Estland att Ryssland kan skicka tusentals människor till gränsen mot Baltstaterna och Finland.

– Om vi ser på hur det har sett ut vid Polens, Litauens och Lettlands gränser mot Belarus, så förstår vi att det här kan utvecklas till något stort, säger Leo Kunnas, viceordförande i Estlands försvarsutskott och överstelöjtnant i reserven, till Yle. 

Kreml dementerar

Ryssland förnekar att man medvetet skickar illegala migranter mot den västra gränsen. 

– De ryska gränsvakterna har utfört sitt arbete i enlighet med nuvarande regelverk. Vi beklagar att ledarna i dessa länder intagit en russofobisk position, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov.  

Foto: A Kashmar

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen