UPPGIFTER: Läckande ledning misstänks saboterad

2022 09 27

Både Nord Stream 1 och 2 läcker gas.

Redan på måndagen kom rapporter att Nord Stream 2 läcker gas och att fartyg och flyg var tvungna att undvika komma för nära läckan.

Inte långt senare stod det klart att även Nord Stream 1 läcker gas.

– Det här måste vara medvetet gjort, antingen av dykare eller u-båt, framhåller den tyska sajten Tagesspiegel och hänvisar till källor i den tyska regeringen.

Den första läckan uppmärksammades genom att tryckfall upptäcktes, varpå bubblor syntes sippra upp till ytan i närhet av den danska ön Bornholm, rapporterade den tyska nyhetsbyrån Deutsche Welle.

Ligger långt ifrån varandra

Timmar senare framkom att även den andra gasledningen var skadad.

– De tre platserna ligger förhållandevis långt från varandra, säger Tobias Nicander på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, till Aftonbladet.

Ingen, varken företrädare för gasledningarna eller den tyska regeringen, säger annat än att man känner till de skadade ledningarna och att händelserna utreds.

Det var när Tagesspiegel senare, under natten till i dag, refererade till tyska regeringen där källor hävdar att medvetet sabotage inte är osannolikt.

Undersökningar pågår

Företrädare för gasledningarna vill inte exakt berätta hur man går vidare, men säger till Aftonbladet:

– Vi har informerat myndigheterna och jag kan repetera att vi undersöker omständigheterna, säger man.

Vidden av läckaget är okänd, men gasen har den egenskapen att den löser upp sig i vattnet.

Både Nord Stream 1 och 2 har varit i fokus under sin livstid. Nord Stream 1 stängdes av i september, medan Nord Stream 2 aldrig började användas i och med Rysslands attack på Ukraina.

Nya teorin – två alternativ

Den tyska regeringen utreder händelsen, rapporterar Tagesspiegel. Enligt tidningens uppgifter diskuteras två huvudalternativ.

För det första, enligt initiala spekulationer, kan ukrainska eller Ukraina-anslutna styrkor vara ansvariga. Om gasleveransen via Nord Streams rörledningar tillfälligt skulle stoppats skulle gasleveranser från Ryssland till Tyskland och Centraleuropa endast vara möjliga via Yamal-förbindelsen som går via det polska och ukrainska rörledningsnätet.

För det andra är misstänkts så kallad "falsk flagg"-operation av Ryssland. Detta kan skapa ytterligare osäkerhet och gaspriset kan möjligen drivas upp igen och förvärra den europeiska energipriskrisen, som nyligen har lättat minimalt.

Foto: President of Russia Office 

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen