UPPGIFTER: Höjd skatt sannolikt i Sverige

2023 09 02

Skattenivån i Sverige riskerar snart att höjas.

Detta trots att Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i det styrande regeringsunderlaget allmänt sett föredrar lägre skatt.

20 miljarder

Orsaken är Sveriges regioner har drabbats av ekonomiska problem.

– Regionerna beräknas gå med omkring 20 miljarder i underskott både i år och nästa år enligt Sverige Kommuner och Regioner, SKR.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Bakgrunden är framförallt att pensionskostnaderna stiger.

Tre delar

Inkomstskatten i Sverige utgörs av tre olika delar.

- Kommunskatten som beslutas av varje enskild kommun. Det finns 290 kommuner runt om i Sverige.

- Regionskatten som beslutas av varje enskild region. Det finns 21 olika regioner.

- Statlig inkomstskatt som sedan den så kallade värnskatten slopades endast består av en skattesats. Den statliga skatten ligger på 20 procent skatt som tas ut på inkomster över 598 500 kronor efter att grundavdraget tagits bort.

Diskuteras på vissa håll

Regionerna ansvarar för främst sjukvården och viss kollektivtrafik och om inte regionerna får bukt med sina ekonomiska underskott så riskerar sjukvården att drabbas av nedskärningar.

Ett alternativ till att dra ner på kostnader – som exempelvis sjuksköterskors löner, medicinsk utrustning eller sjukhusbäddar – är att istället besluta om ökade intäkter för regionerna.

Det kan helt enkelt bli så att en del regioner tvingas besluta om skattehöjningar.

– Det kommer nog någon eller några regioner göra till nästa år.

– Jag vet att det diskuteras på vissa håll.

Det säger chefsekonom Annika Wallenskog vid Sveriges kommuner och regioner, SKR, till SR.

Tror på höjd skatt

Forskningschef Erik Törnblom vid Kommuninvest ser två vägar.

– För att komma tillrätta med ett underskott så handlar det om att öka intäkterna eller minska kostnaderna.

– Det är svårt att se att de ökade statsbidragen skulle kunna kompensera för hela denna stora kostnadsökning, säger han.

–  Och då är det  i princip bara skatterna man har kvar att jobba med på intäktssidan.

Alla regionala skatter

Så här ser regionskatten ut i dag i Sveriges olika regioner.

12,08 Stockholms län

12,04 Blekinge län

12,00 Kronobergs län

11,86 Kalmar län

11,76 Jönköpings län

11,71 Uppsala län

11,70 Jämtlands län

11,68 Värmlands län

11,63 Dalarnas län

11,55 Örebro län

11,55 Östergötlands län

11,51 Gävleborgs län

11,48 Västra Götalands län

11,40 Hallands län

11,35 Västerbottens län

11,34 Norrbottens län

11,29 Västernorrlands län

11,18 Skåne län

10,88 Västmanlands län

10,83 Södermanlands län

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen