UPPGIFTER: Greta Thunberg misstänks för två brott

2023 06 20

Greta Thunberg och andra klimataktivister har under flera dagar i sträck protesterat vid Malmös hamn.

Demonstrationen har anordnats av organisationen ”Ta tillbaka framtiden”.

Syftet med protesterna är att ”blockera fossilindustrin”, uppger Aftonbladet.

Greta Thunberg kommenterade själv protesterna för tre dagar sedan.

– I dag blockerade ”Ta tillbaka framtiden” för tredje dagen i rad oljetankfartyg i Malmö hamn. Klimatkrisen är en fråga om liv och död för otaliga människor. Vi väljer att fysiskt stoppa fossilbränsleinfrastruktur. Vi tar tillbaka framtiden, skrev hon på Twitter.

Bars bort av polisen

Klimataktivisterna har protesterat i fem dagar i följd.

Under perioden har Polismyndigheten tvingats till flera ingripande – bland annat har polisen burit bort flera personer från området. 

Flera av demonstranterna misstänks nu för brott, erfar Aftonbladet.

Det handlar om två brottsmisstankar.

Anmälan om olaga intrång upprättades på fredagen efter att flera av aktivisterna tog sig upp på en bensinmacks tak.

Den andra anmälan skrevs efter att demonstranterna satt sig ner på en vägbana och vägrat lämna platsen.

– Det andra var senare på dagen på lördagen. Man gav en ordningshållande befallning om att de skulle lämna platsen och det gjorde de inte. Då upprättade man en anmälan, säger Peter Tobisson, som är jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Malmö, till Aftonbladet.

Greta Thunberg utreds

Enligt Aftonbladets uppgifter är Greta Thunberg en av dem som misstänks för brott.

Brottsmisstankarna rubriceras som olaga intrång och ohörsamhet mot ordningsmakt.

Fakta olaga intrång

- Den som utan lov tränger sig in eller stannar kvar i någon annans bostad eller annat liknande boende ska dömas till hemfridsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. 

-  Den som obehörigen tränger in eller stannar kvar i en byggnad eller ett fartyg, på en gårdsplan eller på annan liknande plats döms för olaga intrång till böter eller fängelse i högst ett år, enligt 4 kap. 6 § andra stycket (BrB).

- Den 1 juli 2022 infördes nya straffskärpningar vad gäller hemfridsbrott och olaga intrång. Även fler kategorier skulle omfattas av olaga intrång, till exempel intrång på gårdsplaner.

- I de nya straffskärpningar beslutade Riksdagen även att införa fler omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett hemfridsbrott eller olaga intrång är grovt, till exempel om våld har varit inblandat, hot om brottslig gärning, skada på egendom, ofredande eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Fakta ohörsamhet mot ordningsmakt

- Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader.

Källor: Brottsbalken respektive Advokathuset.se

Foto: Anders Hellberg

Text: Redaktionen