UPPGIFTER: Ryssland använder militära delfiner

2022 05 06

Ryska flottan använder sig av militära delfiner i Svarta havet.

Det visar nya satellitbilder som analyserats av US Naval Institute.

Syftet är troligtvis att skydda en flottbas i Svarta havet från ukrainska dykare, rapporterar USNI News.

Två fållor

Den ryska flottan har placerat ut två fållor med delfiner vid inloppet av Sevastopols hamn. Fållorna skickades dit strax innan invasionen inleddes den 24 februari, erfar USNI.

Delfinernas tydliga uppdrag

Sevastopols flottbas är den ryska flottans viktigaste flottbas i Svarta havet.

Delfinerna har ett tydligt uppdrag. De ska attackera och förhindra ukrainska dykare från att infiltrera hamnen och utföra sabotage mot ryska stridsfartyg.

Flera ryska stridsfartyg vid flottbasen är utom räckvidd för ukrainska missiler, men är sårbara för sabotage under vattenytan, konstaterar USNI och menar att delfinerna fyller en viktig funktion i att förhindra sådana angrepp. 

En tradition

Att tränade delfiner används i krigsföring är inte ovanligt.

Både USA och Ryssland har en tradition av att träna upp däggdjuren och göra dem till effektiva försvarsvapen mot attacker från dykare från motståndarsidan. 

Under kalla kriget utvecklade den sovjetiska flottan marina däggdjursprogram, som inkluderade delfinträning i Svarta havet.

Efter Rysslands annektering av Krym har delfinträningen återigen tagits i bruk, erfar USNI.

Har använts i närtid

Ryssland har använt sig av militära delfiner i närtid. Under 2018 var Svartahavsflottans militära delfiner under flera månader utplacerade vid en rysk flottbas i Tartus, Syrien.

Utplaceringen och strategin var mycket lik den som i dag används vid flottbasen i Sevastopol, rapporterar USNI.

Det är oklart om Ukraina har planerat några stridsoperationer mot flottbasen i Sevastopol.

Foto: R. Smith resp President of Russia Office

Text: Redaktionen