UPPGIFTER: De förhindrar ryska förstärkningar

2022 03 23

Rysslands förluster i kriget i Ukraina uppges ha nått en kritisk nivå.

Flera ryska förband kan vara nära att falla samman på grund av de stora förlusterna, rapporterar Pentagon till New York Times. Pentagon uppskattar att fler än tio procent av den ryska invasionsstyrkan är borta.

Dessutom förhindras ryska förstärkningar från att ansluta till kriget.

Stoppat transporter

För närvarande finns det ingen järnvägstrafik mellan Ukraina och norra grannen Belarus. Ryssland har därmed inte någon möjlighet att skicka förstärkningar till sin utmattade invasionsstyrka i Ukraina.

Järnvägsarbetare från Belarus vägrar nämligen att transportera ryska trupper.

Lyd inte illegala order

– Jag har vädjat till tågpersonal och banarbetare i Belarus att inte lyda illegala order och att inte transportera ryska trupper i riktning mot Ukraina, säger Oleksandr Kamyshin, chef över det ukrainska järnvägsnätet, enligt Radio Free Europe.

Kamyshin uppger att han har fått gehör för sin vädjan.

– I dagsläget kan jag säga att det inte finns någon förbindelse mellan Ukraina och Belarus. Jag kan inte diskutera detaljer, men jag är väldigt tacksam för Belarus järnvägsarbetares insats.

Stor del av ryska förnödenheter

Sedan den ryska invasionen inleddes den 24 februari har en betydande del av den ryska militärens förnödenheter förts in i Ukraina via järnvägen från Belarus. Framförallt via järnvägen som går mellan staden Homel i Belarus och Ukrainas huvudstad Kyiv.

Uppmanar civila

Den 17 mars uppmanade Ukrainas presidents rådgivare Oleksiy Arestovych civila i konfliktområdena att utföra ett ”järnvägskrig” mot Ryssland genom att förstöra järnvägslinjer och särskild utrustning. Uppmaningen riktade sig främst mot områdena nära Krym, delar av södra och östra Ukraina, samt gränsen nära Belarus.

– Att bryta fiendens järnvägsförsörjning, vilket är det mest effektiva försörjningsmedlet, kan radikalt ändra situationen till vår fördel, sade Oleksiy Arestovych, enligt Radio Free Europe.

Taktiken har lyckats

Tack vare modiga banarbetare från Belarus och sabotage mot fiendens järnvägsförsörjning upplever Ryssland stora svårigheter, rapporterar ukrainska myndigheter. Källor i Storbritannien bekräftar Ukrainas bild av situationen.

– Vi tror att Ryssland använt en stor del av det tillgängliga materialet, inklusive vissa typer av vapen och vi har sett vissa rapporter om att enheter saknat förnödenheter av det ena eller andra sättet, säger en källa till The Guardian.

Offensiven står still

Källan konstaterar att den ryska offensiven har stannat av.

– Det stämmer överens med att offensiven stannat av. Misslyckanden i logistikkedjan är en av anledningarna till att de inte är så effektiva som de hoppats på.

Arkivfoto: V. Talashuk

Text: Redaktionen