UNG FÖR EVIGT: Forskare nära att bromsa åldrandet

2023 05 01

Celler kan snart omprogrammeras för att bromsa åldrandet.

Det uppger amerikanska forskare från University of California San Diego i en ny rapport.

Forskarna har stora förhoppningar om att de funnit en metod som kan förlänga livet.

Den nya upptäckten har gjorts efter att forskarna experimenterat med jästsvampar.

– Vårt arbete visar att syntetisk biologi kan användas framgångsrikt för att omprogrammera den cellulära åldrandeprocessen, förklarar Nan Hao, en av forskarna bakom den nya rapporten.

Nan Hao tror att den nya upptäckten i slutändan kan leda till en metod som gör det möjligt att bromsa mänskligt åldrande.  

– Det kan lägga grunden för att effektivt förlänga livslängden i mer komplexa organismer, säger han.

”Kan kopplas om”

Nan Hao hävdar att han och forskarkollegorna funnit ett sätt att ”bromsa jästcellernas degeneration”.

Han beskriver cellerna som ”elektriska kretsar”.

– De kan kopplas om, startas eller stoppas. 

Nan Hao förklarar att forskargruppen lyckades ”omprogrammera” cellerna så att de växlade mellan två tillstånd, vilket bromsade jästcellernas degeneration.  

Metoden resulterade i dramatiskt förlängda livslängder för cellerna.

Cellerna levde i genomsnitt 82 procent längre jämfört med en kontrollgrupp som forskarna inte ”kopplade om”.

Ett nytt rekord.

Aldrig tidigare har forskare lyckats förlänga livstiden i en liknande utsträckning.

Celldelningen blir sämre

När vi blir äldre blir vår celldelning sämre.

Till slut dör gamla celler, men en del består.

Dessa celler kallas för senescenta celler. Senescenta celler dör inte, men delar sig inte heller, och har därför pekats ut som en betydande faktor bakom människans åldrande.

Därför är jäst bäst för att studera åldrandet

- Jäst kan odlas på både fast och flytande näringsmedium, och är ett bra modellsystem för att studera åldrande.

- Jästcellerna delar många molekylära mekanismer med celler i högre organismer, och samtidigt är det lätt att ändra deras dna och studera olika geners funktion.

- Jäst ger också många generationer på kort tid.

Källa: Forskning.se 

Foto: O. Safak

Text: Redaktionen


Jättesmäll för Marabou

2024 05 24

Det populära chokladmärket Marabous ägare Mondelez har åkt på en rejäl snyting.

Chokladjätten, som även äger Toblerone och Oreo, tvingas betala 337,5 miljoner i euro i böter, motsvarande nästan fyra miljarder svenska kronor.

Bakom beslutet står EU-kommissionen.

Kommissionen slår fast att Mondelez snedvridit konkurrensen på marknaden i 22 fall genom att begränsa den gränsöverskridande handeln inom EU – bland annat har chokladjätten hindrat återförsäljare att inhandla produkter från EU-länder med lägre priser.

Tvingats betala överpris 

Agerandet har lett till att konsumenter tvingats betala överpris för Mondelez produkter, eftersom återförsäljare hindrats från att pressa ner priserna.

Det framhåller Margrethe Vestager, EU:s kommissionär för konkurrens, i ett uttalande.

– Vi finner att Mondelez olagligt har begränsat återförsäljare från att köpa dessa produkter från medlemsstater där priserna är lägre.

– Detta gjorde det möjligt för Mondelez att sätta högre priser, vilket har slagit mot konsumenterna, som fått betala mer för choklad, kex och kaffe, säger Vestager och beskriver den olagliga metoden som ett betydande bekymmer för EU-invånare.

– Det är ett centralt bekymmer för europeiska medborgare, som blir ännu mer uppenbart i tider med hög inflation där många pressas hårt ekonomiskt. Det handlar också om kärnan i det europeiska projektet: den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.

Bra samarbete – ändrar bötesbeloppet

EU har utrett Mondelez sedan 2019.

Margrethe Vestager konstaterar att företagets överträdelser är ”mycket allvarliga”.

Trots de hårda orden har det ursprungliga bötesbeloppen sänkts eftersom Mondelez visat prov på god samarbetsvilja under utredningen.

– Vi har ett samarbetsförfarande som innebär att företag som erkänner överträdelser och samarbetar kan få ett minskat bötesbelopp. Detta förfarande leder till avsevärda fördelar när det gäller snabbhet och förmåga att hitta en effektiv lösning av ärenden, säger Vestager och tillägger:

– Mot bakgrund av detta har kommissionen beslutat att minska Mondelez böter med 15 procent.

Foto: Mondelez Int press photo

Text: Redaktionen


ICA-partner i konkurs – efter jättesatsning

2024 05 23

I slutet av 2022 presenterade Ica-koncernen en ”viktig satsning för en levande landsbygd”.

Kunder i Norrtälje kommun fick möjlighet att beställa hem livsmedel som levereras med drönare.  Projektet var ett samarbete mellan Ica Gruppens innovationshubb, Norrtälje kommun och drönarbolaget Aerit.

– Vi är väldigt glada över det här projektet i samarbete med några av Sveriges ledande institutioner. Vi hoppas kunna visa att Aerits tjänster kan förbättra livet för personer på landsbygden, sa Alexander Perrien, vd för Aerit, när projektet lanserades.

Kraschar efter jättesatsning 

Över ett år senare lanserade drönarbolaget sin nästa stora satsning.

I mars 2024 uppgav Aerit att man inleder ett jätteprojekt med Foodora och Tele2 som skulle ”påskynda drönarleveranser över hela Europa”.

– Vi är entusiastiska över att gå samman med Foodora och Tele2 för att påskynda tillgängligheten av drönarleveranser över hela Europa. Dagens tillkännagivande innebär att vårt uppdrag, att erbjuda utsläppsminskande tillgång till varor och tjänster genom att dra nytta av våra toppmoderna drönarnätverk, tar ett språng in i framtiden, kommenterade vd:n Alexander Perrien.

I ett första steg har invånare i Värmdö Kommun kunnat ta del av Aerits drönarleveranstjänster genom sina Foodora-konton.

Men nu upphör verksamheten.

Aerit går i konkurs. I ett pressutskick skriver drönarbolaget att man saknar nödvändig finansiering för att kunna fortsätta.

– Trots betydande framsteg har nuvarande ekonomiska utmaningar lett fram till det här svåra beslutet, framhåller bolaget. 

Ta över tekniken 

Som en del av konkursförfarandet kommer tillgångar i bolaget att erbjudas till försäljning, inklusive alla delar inom Aerits drönarutveckling.

– Intresserade parter kommer att ha möjlighet att förvärva dessa tillgångar och fortsätta utvecklingen av drönarlogistiklösningar, utan att behöva ta över några skulder från konkursföretag, skriver bolaget.

”Oerhört stolta”

Vd Alexander Perrien har kommenterat beskedet.

– Vi är oerhört stolta över den påverkan vi har haft på det svenska ekosystemet och drönarbranschen som helhet. Vårt banbrytande team har flyttat berg i de mest utmanande miljöer. Vi fortsätter att ha höga förhoppningar om en mer rättvis och hållbar framtid, men Aerit kommer inte att vara en del av det, åtminstone inte i sin senaste form. 

Vd:n hoppas att nya aktörer kan ta drönartekniken framåt.

– Vi tror att tekniken och visionen som vi utvecklat kan fortsätta att frodas och ha en betydande inverkan på logistikens framtid under ett nytt ägandeskap.  

Foto: Ica-Gruppen 

Text: Redaktionen