UNG FÖR EVIGT: Forskare nära att bromsa åldrandet

2023 05 01

Celler kan snart omprogrammeras för att bromsa åldrandet.

Det uppger amerikanska forskare från University of California San Diego i en ny rapport.

Forskarna har stora förhoppningar om att de funnit en metod som kan förlänga livet.

Den nya upptäckten har gjorts efter att forskarna experimenterat med jästsvampar.

– Vårt arbete visar att syntetisk biologi kan användas framgångsrikt för att omprogrammera den cellulära åldrandeprocessen, förklarar Nan Hao, en av forskarna bakom den nya rapporten.

Nan Hao tror att den nya upptäckten i slutändan kan leda till en metod som gör det möjligt att bromsa mänskligt åldrande.  

– Det kan lägga grunden för att effektivt förlänga livslängden i mer komplexa organismer, säger han.

”Kan kopplas om”

Nan Hao hävdar att han och forskarkollegorna funnit ett sätt att ”bromsa jästcellernas degeneration”.

Han beskriver cellerna som ”elektriska kretsar”.

– De kan kopplas om, startas eller stoppas. 

Nan Hao förklarar att forskargruppen lyckades ”omprogrammera” cellerna så att de växlade mellan två tillstånd, vilket bromsade jästcellernas degeneration.  

Metoden resulterade i dramatiskt förlängda livslängder för cellerna.

Cellerna levde i genomsnitt 82 procent längre jämfört med en kontrollgrupp som forskarna inte ”kopplade om”.

Ett nytt rekord.

Aldrig tidigare har forskare lyckats förlänga livstiden i en liknande utsträckning.

Celldelningen blir sämre

När vi blir äldre blir vår celldelning sämre.

Till slut dör gamla celler, men en del består.

Dessa celler kallas för senescenta celler. Senescenta celler dör inte, men delar sig inte heller, och har därför pekats ut som en betydande faktor bakom människans åldrande.

Därför är jäst bäst för att studera åldrandet

- Jäst kan odlas på både fast och flytande näringsmedium, och är ett bra modellsystem för att studera åldrande.

- Jästcellerna delar många molekylära mekanismer med celler i högre organismer, och samtidigt är det lätt att ändra deras dna och studera olika geners funktion.

- Jäst ger också många generationer på kort tid.

Källa: Forskning.se 

Foto: O. Safak

Text: Redaktionen