Ulf Kristersson: “Det är en skamfläck för vårt land”

2023 11 08

Statsminister Ulf Kristersson (M) går till kraftigt angrepp mot vad han bedömer vara en ny utveckling i Sverige.

Ulf Kristersson betonar att man naturligtvis får ha olika åsikter.

Även om en så infekterad konflikt som den i Mellanöstern.

Men statsministern varnar nu för “en våg av antisemtism i Sverige och andra länder”.

En utveckling som han aldrig kommer att acceptera, framhåller han till Svenska Dagbladet.

– Ingen jude i Sverige ska behöva fråga sig om han eller hon vågar bo kvar i sitt eget land, uttrycker Kristersson.

"En skamfläck för Sverige"

Enligt M-ledaren är det inte längre självklart att Sverige är en fristad för judar så som det var efter andra världskriget och Förintelsen.

Han understryker att han återkommande hör “förfärliga berättelser” om “rå antisemitism” när han möter judiska företrädare.

Statsministern pekar också på att kritik mot staten Israel och dess agerande i kriget blandas mot hat mot judar.

Judiska personer hotas och trakasseras, framhäver Ulf Kristersson.

– Terrorromantik på svenska gator där Hamas slakt av civila – det största massmordet på judar sedan Förintelsen – firades med dans och fyrverkerier. Det är en skamfläck för Sverige och ett hot mot judiskt liv i vårt land.

Vill se fredlig tvåstatslösning

Ulf Kristersson betonar flera saker i sitt uttalande i Svenska Dagbladet.

- Hamas är en terrororganisation

- Israel har rätt att försvara sig i enlighet med folkrätten

- Fokusera på humanitärt tillträde och hjälp till akut nödställda i Gaza

- Ett långsiktigt mål att upprätta en fredlig tvåstatslösning

"Högt prioriterad fråga"

Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) talade nyligen i liknande termer som statsministern.

– Kampen mot antisemitism är en högt prioriterad fråga för regeringen, sade Billström i samband med ett besök i Malmö i slutet av oktober.

– Regeringen och jag vet och ser att antisemitismen har fortsatt starkt fotfäste i Sverige. Det är också så att den våldsbejakande islamistiska extremism som Hamas tillhör har sin grogrund i antisemitismen, tillade ministern i sitt tal.

"Statens ansvar"

Under de senaste åren har flera initiativ tagits på regeringsnivå för att motverka antisemitism i Sverige.

Förra sommaren presenterade den S-ledda regeringen ett åtgärdsprogram mot antisemitism och den nuvarande regeringskonstellationen har fortsatt på samma linje

– Det är ytterst statens ansvar att vidta åtgärder för att skydda den judiska minoriteten i Sverige, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M)  i ett pressmeddelande.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen