UKRAINA TILL MOTATTACK: Paniken sprider sig bland ryssar på Krym

2022 08 20

Oron ökar nu bland de ryska ockupanterna på Krymhalvön då Ukrainas motangrepp blir allt framgångsrikare.

För första gången sedan den ryska regimen inledde sitt anfallskrig mot Ukraina är ryska intressen på Krymhalvön satta under ökad press.

Putins fasad spricker

Ukrainas armé eller ukrainska stödtrupper har flera gånger lyckats anfalla Rysslands Svarta Havsflotta i regionhuvudstaden Sevastopol på Krym de senaste veckorna.

Rysslands diktator har försökt bygga upp en bild av att den ryska militären på Krym är kraftfull och opåverkbar men nu börjar fasaden få sprickor.

Panikkänslor tilltar hos de ryska ockupanterna och den ryssvänliga befolkningen.

Allt mer utbredd panik

– Ukrainska attacker på rysk militär och transportinfrastruktur på Krym och Khersonregionen minskar sannolikt det ryska självförtroendet avseende säkerheten i rysskontrollerade områden, rapporterar de militära experterna vid Institute for the Study of War i USA.

Effekterna av Ukrainas anfall på ryska militärmål på Krym har blivit överdrivna även av ryska källor vilket pekar på att oron ökar allt mer klargör Institute for the Study of War.

– Det indikerar en allt mer utbredd panik, konstaterar den oberoende och icke-vinstdrivande militärstudieorganisationen.

Invånare upprörda

Den ryska marionettguvernören i Sevastopol har lämnat felaktiga och motsägelsefulla uppgifter om de ukrainska attackerna på rysk militär i Krym och oroade invånare luftar sina känslor på Internet rapporterar BBC News.

Bland annat ifrågasätts det ryska luftförsvarssystemet som lyfts fram som ett av de bästa i världen.

– Var vårt luftförsvar på lunchrast, frågar sig en person, enligt TV-kanalen.

– När kommer ni att stänga ned staden, undrar en annan.

– Vi kämpade hårdare mot coronaviruset. Det fanns kontrollstationer överallt då. Nu kan vem som helst komma in, säger en annan person irriterat.

Svarta rökpelare

Sedan Ukraina lyckades bomba sönder nio ryska stridsplan på Sakyflygbasen för en tid sedan har oron ökat bland befolkningen.

Känslan av att alla ryssar kunde känna sig trygga på Krym har blåst bort konstaterar Daily Telegraph.

På lördagen har återigen svarta rökpelare stigit mot skyn vid den ryska militärbasen i Sevastopol på Krym. Samtidigt har Ukrainas statsledning sagt att man tänker driva bort ryssarna från Krym.

Foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen