Två diktaturer inleder militärt samarbete

2022 06 12

Socialistdiktaturen Venezuela inleder militärt samarbete med islamistdiktaturen Iran .

Trots att de ligger långt ifrån varandra på den traditionella höger-vänsterskalan så har de ändå funnit tyckte för varandra i enlighet med teorin att höger-vänsterskalan i själva verket är en oval cirkel där de båda extremkanterna möts i diktaturens absurda vingslag.

Ryssland och Turkiet

Venezuelas diktator Nicolas Maduro har flugit till Iran som för övrigt är ett av få länder där Venezuelas ledare fortfarande är välkommen. Diktaturerna Ryssland och Turkiet är två andra länder som välkomnar Maduro.

Förtrycker sin befolkning

Maduro och Irans diktatoriska president Ebrahim Raisi har enats om ett 20-årigt samarbetsavtal som förutom militärt samarbete även inkluderar energi, turism och finanssektorn, rapporterar France 24.

– Detta visar beslutsamheten för utveckling mellan de båda länderna, säger Irans ledare.

Både Venezuela och Iran pressas av amerikanskt initierade sanktioner och till bakgrunden hör att båda länderna förtrycker sina befolkningar och vägrar att genomföra demokratiska val.

Politik och ekonomi

De båda diktaturerna beslutade även att inleda samarbete inom en rad andra områden.

– Politik, kultur, ekonomi och olja, meddelar den iranska diktaturens nyhetsbyrå.

Venezuelas diktator var på glatt humör.

– Vi har viktiga samarbetsprojekt mellan Iran och Venezuela inom energisektorn, petrokemi, olja, gas och raffinaderier, framhöll Maduro som leder landet med världens största kända oljetillgångar, enligt France 24.

Direktflyg inleds

För att uppmuntra turism mellan länder ska direktflyg starta mellan de båda huvudstäderna Caracas och Teheran den 18 juli.

Något de båda ländernas ledare dock ”glömt” berätta för pressen var alla anledningar att inte resa till respektive land.

Skyhög brottslighet

Brottsligheten i Venezuela är skyhög och landet har en av de högsta mordfrekvenserna i världen. Väpnade rån, kidnappningar och våldsbrott är vanligt förekommande i landet rapporterar brittiska UD som varnar sin egen befolkning inför eventuella resor till socialistdiktaturen.

Iran är om möjligt ännu värre – i alla fall när det gäller mänskliga rättigheter och behandlingen av kvinnor och oliktänkande.

Turkiet och Algeriet

Landets ledning utryckte dock samhörighet med Venezuela med anledning av USA-sanktionerna.

– Venezuela har hanterat svåra år men folkets, ledningens och landets presidents beslutsamhet har varit att motstå sanktionerna, sa islamistdiktaturens religiösa diktator.

– Det visar att motstånd fungerar och tvingar fienden tillbaka, sa diktatorn utan att presentera något hållbart underlag.

Förutom Iran besöker Maduro under sin resa även Turkiet och Algeriet.

Foto: Nicolas Maduro Government

Text: Redaktionen