Tungt besked för svensk ekonomi

2023 01 22

Sverige bedöms ha gått in i en lågkonjunktur och svårigheter väntas framöver.

Den svenska ekonomin har brottats med höjda räntor och mycket hög inflation under den senaste tiden.

Hushåll och företag har även fått stå ut med skyhöga elräkningar till följd av höstens energikris.

Nu kommer ett dystert besked från konjunkturinstitutet, som menar att Sverige nu har gått in i en lågkonjunktur.

– Vi har nu gått in i en lågkonjunktur. Men vi är i början av den och vi tror att det kommer bli värre framöver, säger institutets generaldirektör Albin Kainelainen i Ekonomibyrån.

“Väldigt kostsam”

Löneökningarna de senaste åtta åren har redan raderats och reallönerna väntas återhämta sig först 2026.

Framöver kommer en period av såväl lägre reallöner som högre arbetslöshet och ökade kostnader tynga den svenska ekonomin.

– En lågkonjunktur som helhet är väldigt kostsam för samhällsekonomin, med ökad arbetslöshet som slår mot svaga grupper, säger Kainelainen enligt SVT.

Pressar näringslivet

De dystra ekonomiska förutsättningarna pressar näringslivet och ställer Riksbanken inför svåra beslut.

Hushållens disponibla inkomst minskade bland det svenska folket under det gångna året och spås göra så även i år.

– Svenska hushåll är mer räntekänsliga än hushåll i andra länder till följd av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider. Hushållen pressas från flera håll och deras reala disponibla inkomster minskar både 2022 och 2023, uppger Konjunkturinstitutet.

Så kan räntan utvecklas

Konjunkturinstitutet bedömer att styrräntan kommer höjas till 2,75 procent i februari detta år.

Därefter kan räntan börja sänkas mot slutet av året “när lågkonjunkturen är tydlig och inflationen är nere på normala nivåer”. 

Den senaste inflationsrapporten visade att inflationstakten i december landade på 10,2 procent, högt över Riksbankens mål.

Stort problem

I bland annat USA börjar inflationstakten lätta upp men i Sverige är den fortfarande mycket hög.

Riksbankens mål gällande inflationen är att den ska ligga på omkring 2 procent.

Inflation kan bland annat uppstå om efterfrågan i ekonomin är stark, som den är i en högkonjunktur.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen