Tungt besked för män som gillar vin

2023 05 20

En ny studie visar att konsumtion av vin innebär en ökad risk för män.

Definitionen för riskbruk ligger på 14 glas per vecka.

Nu visar en ny studie från Umeå universitet att omkring fem glas vin per vecka ökar risken för hjärtproblem, närmare bestämt förmaksflimmer, för män. 

Kopplingen tycks dock inte synas bland kvinnor, rapporterar SVT.

– Det vi kommit fram till ligger bra mycket under de rekommendationerna, säger Cecilia Johansson, doktorand på Umeå universitet.

Så gick studien till

Studien har tagit hjälp av data från 100 000 personer som genomgått hälsoundersökningar, såväl som journaler och EKG från personer som fått förmaksflimmer.

Kopplingen mellan vindrickande och risken för förmaksflimmer är tydlig, då män som drack 4,8 standardglas i veckan ökade risken att drabbas av förmaksflimmer med 20 procent.

Inte hos kvinnor

Cecilia Johansson menar att mer forskning behövs för att ta reda på varför det gäller män, och inte kvinnor.

Resultatet är någonting som överraskar henne.

– Det mest förvånande är att redan på den här nivån av alkoholkonsumtion är en ökad risk hos män men inte hos kvinnor, säger Johansson.

Slår oregelbundet

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår fort och oregelbundet.

Det innebär att hjärtat inte kan pumpa runt blodet på rätt sätt.

– Det finns en ökad risk för blodpropp och stroke. Därför kan du behöva behandling. Många som får förmaksflimmer behöver få vård på sjukhus, framhåller Vårdguiden 1177.

Flera symptom

Vissa märker inte av förmaksflimmer överhuvudtaget, medan andra kan känna av flera olika symptom.

Vissa kan må mycket dåligt av det, speciellt när det kommer till förmaksflimmer som kommer i attacker.

Symptomen kan bland annat kännas igen i form av oregelbunden puls, andfåddhet och svårigheter att andas, smärta i bröstet, trötthet och yrsel.

– En del har förmaksflimmer hela tiden. Det kallas för permanent förmaksflimmer eller kroniskt förmaksflimmer. Andra har förmaksflimmer som kommer i attacker, förklarar 1177.

Foto: M. Joannon

Text: Redaktionen