Tung bedömning angående svenska livsmedel

2023 03 19

En expert hos lantbrukarnas riksförbund ger en dyster prognos för konsumenter.

Under det gångna året har hög inflation och höga räntor satt rejäl press på den svenska ekonomin.

Hushåll har fått vänja sig med matpriser som slår hårt mot plånboken och som försvårar levnadssituationen för många.

Nu kommer en dyster bedömning från Lars-Erik Lundkvist, agronom och näringspolitisk expert på LRF, lantbrukarnas riksförbund.

– Vi måste titta på kostnaden på längre sikt för att producera livsmedel. Om det finns en allmän vilja att vi ska stärka den inhemska livsmedelsproduktionen, och dessutom ta nästa steg i att producera fossilfritt, då menar jag att den prisnivån som är etablerad, får vi vänja oss vid, säger han till Expressen.

Får vänja oss

Lundkvist tror att vi kommer få vänja oss vid vid priset på svenskproducerat.

Han beskriver dagens priser som “rimliga” och att de motsvarar arbetet som ligger bakom bättre än förut.

Även om situationen gällande inflationen och räntorna skulle lätta så skulle vi behöva behålla dagens priser.

Mer rimlig nivå

Många bönder och lantbrukare är oroade över vad som komma skall.

Lars-Erik Lundkvist understryker att lönsamheten för branschen varit låg på sistone.

– Lönsamheten, de senaste åren, har varit på en för låg nivå. Den prisnivå som vi har kommit upp i är mer rimlig att ha för en långsiktig lönsamhet i jordbruket, säger han.

Bättre nu

Lantbruksbarometern 2023 visar att lönsamheten för lantbruket har förbättrats.

Alla fyra produktionsgrenar har en bättre lönsamhet i jämförelse med ett år sedan.

44 procent av lantbrukarna upplever ganska eller mycket god lönsamhet, vilket är 14 procentenheter bättre än föregående år, uppger SVT.

Mjölkbönderna positiva

Mjölkbönderna är bland de allra mest positiva, och mjölkproducenternas lönsamhetsindex har nått höga nivåer.

Däremot drar lantbrukarna ner på investeringarna när det kommer till djurstallar, byggnader och maskiner.

Detta efter ett år av mycket höga räntor och kostnader.

Foto: J. Gow Ica-gruppen

Text: Redaktionen