Tre nya lagar införs imorgon – det här gäller

2023 07 01

Imorgon, lördag 1 juli, förlängs Sveriges lagbok med tre nya lagar.

Framför allt syftar de nya lagarna till att skapa en större trygghet i samhället.

"Fler utredningar med barn"

En av de nya lagarna som aktiveras är den som nu kriminaliserar involverandet av minderåriga i brottslighet.

Den som gör sig skyldig till detta kan som mest dömas till fängelse i fyra år.

Brottet inkluderar bland annat att anlita, betala, instruera eller överlämna egendom till en person under 18 år.

– Vi kommer i fortsättningen att se fler utredningar som rör barn som är misstänkta för brott, förutspår Johanna Björkman, juridisk expert, för TV4.

Straff även vid privat bruk

Den andra lagförändringen är en skärpning av narkotikalagen och gäller ett förbud kring beställningar av narkotika, vilket ämnar att komma åt pengarna i de olagliga verksamheterna.

En person beställt narkotika, men inte fått det levererat, har tidigare inte gjort sig skyldig till brott om syftet har varit privat bruk.

Detta förändras nu och eget bruk blir inte längre skäl för att inte kunna straffas.

Men om man beställer – och ångrar sig och inte hämtar substanserna – går man fortsatt fri.

Festlig lag

Den tredje lagen är av festligare karaktär.

Från och med imorgon behövs det inte längre något tillstånd för att dansa på krogen eller andra platser som inte är offentliga.

En fråga som regeringen arbetat med i över ett halvårs tid.

– Det är föråldrat att staten ska godkänna om människor får dansa eller inte. Det är hög tid att tillståndskravet för danstillställningar tas bort. Regeringen tog därför idag beslut om en lagrådsremiss för att avskaffa danstillståndet, framhöll Moderaterna i ett pressmeddelande i början av året.

Ett villkor

Ett villkor finns dock kvar för att det ska kunna dansas fritt.

Dansandet måste anmälas till Polismyndigheten, men är kostnadsfritt och kan göras muntligen.

– Det här är en efterlängtad frihetsreform. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans. Genom att ta bort kravet på danstillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans, sade justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett uttalande i januari, ett drygt halvår innan lagen nu alltså träder in i praktiken.

Skärpta straff

Utöver de nya lagarna skärps även straffen för grovt olaga tvång från nio månaders fängelse till tolv månader.

Den lägsta fängelsetiden för grovt olaga hot höjs även till ett år, till skillnad från nio månader som varit den lägsta gränsen fram till idag.

Foto: J. Studler

Text: Redaktionen