TRAGEDI: 51 miljoner fåglar döda i USA

2022 11 28

Fåglar runt om i USA har drabbats av massdöd och nu förvärras tragedin.

Det handlar till stor del om kycklingar och kalkoner som har förlorat livet och människor bidrar till massdöden.

Tre huvudorsaker

Det första fallet av döda fåglar upptäcktes i februari och trots insatser har man ännu inte lyckats stoppa den dramatiska utvecklingen, enligt Iowa State University som är engagerade i frågan.

– Orsaken är ett mycket allvarligt utbrott av fågelinfluensan, uppger Världshälsoorganisationen WHO.

Enligt organisationen finns det tre huvudorsaker bakom farsotens spridning:

- Internationell handel

- Jordbruksmetoder

- Vilda flyttfåglar

Det uppger WHO:s avdelning för djurhälsa.

Ägg och kalkon

Läget har förvärrats på sistone och bara mellan mitten av oktober och mitten av november har nästan 5 miljoner fåglar dött eller akutavlivats uppger BBC News.

För USA:s jordbrukssektor har utvecklingen varit förödande och gårdar med kycklingar och kalkoner har drabbats i mer än 40 delstater.

– Fågeldöden har lett till ökade kostnader avseende en rad produkter, rapporterar BBC News.

Följande livsmedel har stigit i pris på grund av farsotens framfart:

- Ägg

- Kalkoner

Detta märktes inte minst för amerikanska konsumenter vid allahelgonhelgen som i USA kallas för Thanks Giving.

– Priset på Thanks Givingkalkonen har ökat med 21 procent, enligt American Farm Bureau.

Människor varnas

Amerikanska myndigheter varnar även allmänheten för farsoten.

– Människor bör undvika direktkontakt med vilda fåglar och avstå kontakt med kycklingar och kalkoner, enligt chefsveterinär Rosemary Sifford, vid USA:s jordbruksdepartement.

Varningen gäller inte bara vid bondgårdar utan även hos vanliga hushåll som kan ha fåglar i sina trädgårdar.

Kan ge lunginflammation

Smittade människor kan drabbas av allt från lätta förkylningar till andnöd och lunginflammation.

Men det är framförallt tamfåglar som smittas och det absolut viktigaste är att de inte har kontakt med vilda fåglar som är den aktör som främst sprider runt smittan.

Foto: A. Ramid

Text: Redaktionen 


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen