TRAGEDI: 51 miljoner fåglar döda i USA

2022 11 28

Fåglar runt om i USA har drabbats av massdöd och nu förvärras tragedin.

Det handlar till stor del om kycklingar och kalkoner som har förlorat livet och människor bidrar till massdöden.

Tre huvudorsaker

Det första fallet av döda fåglar upptäcktes i februari och trots insatser har man ännu inte lyckats stoppa den dramatiska utvecklingen, enligt Iowa State University som är engagerade i frågan.

– Orsaken är ett mycket allvarligt utbrott av fågelinfluensan, uppger Världshälsoorganisationen WHO.

Enligt organisationen finns det tre huvudorsaker bakom farsotens spridning:

- Internationell handel

- Jordbruksmetoder

- Vilda flyttfåglar

Det uppger WHO:s avdelning för djurhälsa.

Ägg och kalkon

Läget har förvärrats på sistone och bara mellan mitten av oktober och mitten av november har nästan 5 miljoner fåglar dött eller akutavlivats uppger BBC News.

För USA:s jordbrukssektor har utvecklingen varit förödande och gårdar med kycklingar och kalkoner har drabbats i mer än 40 delstater.

– Fågeldöden har lett till ökade kostnader avseende en rad produkter, rapporterar BBC News.

Följande livsmedel har stigit i pris på grund av farsotens framfart:

- Ägg

- Kalkoner

Detta märktes inte minst för amerikanska konsumenter vid allahelgonhelgen som i USA kallas för Thanks Giving.

– Priset på Thanks Givingkalkonen har ökat med 21 procent, enligt American Farm Bureau.

Människor varnas

Amerikanska myndigheter varnar även allmänheten för farsoten.

– Människor bör undvika direktkontakt med vilda fåglar och avstå kontakt med kycklingar och kalkoner, enligt chefsveterinär Rosemary Sifford, vid USA:s jordbruksdepartement.

Varningen gäller inte bara vid bondgårdar utan även hos vanliga hushåll som kan ha fåglar i sina trädgårdar.

Kan ge lunginflammation

Smittade människor kan drabbas av allt från lätta förkylningar till andnöd och lunginflammation.

Men det är framförallt tamfåglar som smittas och det absolut viktigaste är att de inte har kontakt med vilda fåglar som är den aktör som främst sprider runt smittan.

Foto: A. Ramid

Text: Redaktionen