TRAFIK: Mardrömmen för turistbranschen

2022 10 13

Mardröm för turistnäringen när folk inte kan köpa jul- och helgbiljetter på grund av Trafikverkets planeringsproblem.

Normalt släpper företaget sina tågbiljetter för de många resenärer som vill åka hem eller bort under jul- och nyårsveckorna redan i september.

Det var långt ifrån möjligt i år, nu hinner almanacksbladen bläddras fram ända till månaden före julmånaden, innan tågkupéerna kan börja fyllas upp.

Svenskarna undrar

– Att inte kunna släppa våra julbiljetter förrän i november... Det är klart att svenska folket undrar vad det är vi håller på med, medgav SJ:s vd Monica Lingegård till Aftonbladet i mitten på september.

Förutom alla privatresenärers bekymmer med planeringen av resorna hem till släkt och vänner drabbas även besöksnäringen kraftigt när de resenärer som tänkt sig en vecka i fjällen inte vågar avvakta för länge.

– Gäster avbokar boenden när de inte kan få tag i resor i tid, påpekar Daniel Skog, hållbarhetschef på Svenska Turistföreningen (STF), till DN.

Det här fenomenet är inte nytt. Dels har det funnits tidigare år. Dels så sent som den senaste sommaren har det kärvat.

– Under sommaren har det varit lite kaos med biljettsläpp för tågtrafiken i hela Sverige och vi har sett jättestora avbokningssiffror för att många gäster inte kunnat komma fram till boenden. Allra tydligast har det varit för norra Sverige, framhåller Skog till tidningen.

Personalbrist och banproblem

Det har bland annat berott på personalbrist. Huvudproblemet nu är att Trafikverket har bekymmer med planeringen av banarbeten.

Myndigheten medgav redan i augusti att man skulle ställas inför utmaningar under andra halvan av 2022. I går underströk man det på sin sajt, paradoxalt nog samtidigt som man framhöll sin punktlighet under september:

– Trots en fortsatt problematik med inställda avgångar och sena biljettsläpp avgick fler tåg denna september än någon septembermånad tidigare, konstaterar Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

Höll tiden i september, men …

Det hjälper inte dem som vill planera inköpen av helgbiljetter och än mer retfullt ter det sig för resenärerna när de läser på myndighetens hemsida.

– Sverige är ett stort, avlångt och glesbefolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra, och här har Trafikverket en avgörande roll. Vi gör Sverige närmare.

Foto: J Plenio

Text: Redaktionen