TOPPOLITIKER: – Gängkriminella bör betala vårdkostnaderna

2023 01 22

Moderaterna går nu fram med ett nytt förslag inom sjukvården.

Det är Moderaterna i Region Stockholm med oppositionsregionrådet Irene Svenonius i spetsen som presenterar det nya förslaget.

Notan skickas fel

– Våldet har eskalerat oerhört mycket i Stockholm under långt tid, säger Irene Svenonius till SVT.

Det har lett till stora sjukvårdskostnader för skattebetalarna.

– De senaste tre åren är bedömningen att ungefär 60 miljoner kronor har vi lagt på direkt vårdkostnader på gängrelaterade skador, säger toppmoderaten.

Moderaterna anser att det är fel att de höga notorna för de gängkriminellas sjukvård skickas till allmänheten.

– Skattebetalarnas pengar ska gå till att ge vård åt hederliga människor och inte till att betala för skottskador som gängmedlemmarna åsamkar varandra, anser Irene Svenonius och Moderaterna.

Skadestånd till skattebetalarna

Stockholmsmoderaterna föreslår därför en lagändring som går ut på att de gängkriminella själva ska tvingas betala.

Förslaget går ut på att de skyldiga ska kunna tvingas betala skadeståndspengar inte bara till brottsoffret utan även skadestånd till skattebetalarna i form av regionen.

Skadeståndet ska avse vårdkostnaderna som gängbrottet lett till.

Ambulansutryckningar

Rent konkret skall Sveriges regioner i enlighet med förslaget kunna gå till domstol för att få ut skadestånd av de gängkriminella.

Förslaget avser grövre brott som mord, mordförsök och grov misshandel i gängmiljö där syftet med brottet bottnar i organiserad brottslighet

– Denna typ av brottslighet bottnar i en kriminell livsstil och är driven av ekonomiska incitament, betonar Moderaterna.

Bara alla ambulansutryckningar i samband med gängvåldet kostar Sveriges skattebetalare stora summor pengar varje månad.

300 00 per offer

– Det är dags att gängbrottslingar får ta fullt ansvar för sina fruktansvärda handlingar, framför Irene Svenonius i ett uttalande.

– Den direkta kostnaden av skadade i gängrelaterade uppgörelser kostar skattebetalarna ungefär i snitt 300 000 kronor per offer, samtidigt som det tar nödvändiga resurser från annan sjukvård, betonar Moderaterna.

Socialdemokraterna vill inte uttala sig om det nya förslaget från Moderaterna rapporterar SVT.

Istället hänvisar S till justitiedepartementet.

Foto: Karolinska Oscar Segerström

Text: Redaktionen