TIGER TEAM: Topphemligt USA-team – Tränar för kärnvapenattack

2022 03 24

En hemlig amerikansk grupp på regeringsnivå jobbar med övningar där olika svar på ett ryskt användande av otillåtna vapen testas.

Det handlar om potentiella amerikanska reaktioner i ett scenario där Ryssland bestämmer sig för att passera gränser som Väst varnat för i mycket kraftfulla ordalag –att använda biologiska eller kemiska vapen, samt i värsta fall – kärnvapen.

Högsta nivå inom Pentagon

Flera involverade personer i projektet som går under namnet ”Tiger Team” har bekräftat informationen, rapporterar New York Times.

I gruppen ingår flera personer i Vita Huset som tjänstgör på högsta nivå inom försvarshögkvarteret Pentagon och oron för att ett pressat Kreml och en desperat Putin ska ta till förbjudna biologiska eller kemiska vapen har ökat betydligt de senaste veckorna.

Arbetat i tystnad

Det speciella arbetslaget har arbetat i tystnad under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Deras huvudsakliga uppgift har varit att ta fram beredskapsplaner på hur USA och dess allierade kan reagera på den ryska diktatorn Vladimir Putins drag i sitt krig mot Ukraina och i sin aggression mot Väst.  

Gruppen har träffats flera gånger i veckan, uppger New York Times.

Planerat inför olika scenarier

Förutom ett ryskt användande av otillåtna vapen har ”Tiger Team” planerat för scenarier där Ryssland utökar sitt krig. I sådana scenarier väljer Putin att invadera grannländerna Moldavien och Georgien.

Attackerar vapenleverans

Gruppen av nationella säkerhetstjänstemän har även planerat för reaktioner i ett scenario där Ryssland attackerar konvojer i Natos territorium, som innehåller militär hjälp till Ukraina.

Det och andra oförutsedda händelser kommer att vara centrala i kommande Nato-möten mellan ledare från samtliga medlemsländer, uppger flera tjänstemän till New York Times.

Tränar på kärnvapenscenario

Rapporterna om att USA tränar inför ett kärnvapenscenario kommer kort efter att Kremls talesman Dmitrij Peskov framhävt att Ryssland kan använda kärnvapen i kriget i Ukraina om landet står inför ett ”existentiellt hot”.

– Vi har ett koncept för inhemsk säkerhet och det är offentligt. Du kan läsa om alla anledningar till att kärnvapen kan användas. Så om det finns ett existentiellt hot mot vårt land, då kan det användas i enlighet med vårt koncept, sade han till CNN.

Hård kritik

USA har riktat hård kritik mot Peskovs uttalande.

– Det är inte så en ansvarsfull kärnvapenmakt ska agera, kommenterade John Kirby, amerikanska försvarsdepartementets talesman, enligt The Guardian.

USA:s före detta försvarsminister Leon Panetta riktade även hård kritik mot Peskovs uttalande.

– Jag kan inte se det på något annat sätt än som väldigt farligt när Ryssland letar efter en möjlig ursäkt för att få använda kärnvapen, sade hon till CNN och tillade:

– Och att basera det på en falsk premiss om att Ryssland är hotat. Jag tror att vi bör känna en verklig oro över att Ryssland åtminstone överväger den möjligheten.

Topphemligt - Varför avslöjas det då?

Att ett fenomen är hemligt röner alltid uppmärksamhet och intresse och inte minst även en del nyfikna frågor.

En av frågorna är hur det kan vara hemligt om det nu är känt i media. Svaret är naturligt nog att det var hemligt - fram till att det kom ut i media. Tiger Team har alltså varit okänt för allmänheten till dess det kom ut i media, det vill säga nu.

Myndigheterna är med på noterna

En annan fråga är om media då inte gör fel som går ut med informationen. Det finns tillfällen där den saken kan diskuteras och där är ju personer som Julian Assange och Chelsea Manning aktuella namn. Men i de allra flesta fallen inklusive detta fall med Tiger Team är det ofta inga som helst problem - tvärtom - myndigheterna kan samverka med media.

Sänder ett budskap

I praktiken innebär det att ett projekt har varit hemligt fram till en viss tidpunkt då man bedömer att det finns fördelar med att informationen når ut i media. I detta fall kan det exempelvis vara fördelaktigt om Moskva känner till att en överträdelse av förbudet mot biologiska och kemiska vapen kommer att besvaras blixtsnabbt och med full kraft från Vita Huset och den fria världen.

Att gå ut i media med information - som fram till nu har varit topphemlig - är därmed helt enligt planerna och har viktiga syften.

Foto: D. Spanovic

Text: Redaktionen